Matti Lintulahti

Hyvän asiakaskokemuksen rakentaminen ja johtaminen on lähes jokaisen toimitusjohtajan agendalla. Markkinointijohtajatkin vannovat tutkimuksissa asiakaskokemuksen nimeen yrityksen tärkeimpänä kilpailuetuna, eikä syyttä.
Asiakaskokemukseen investoidaan, koska

  • tyytyväinen asiakas ostaa moninkertaisesti enemmän muihin asiakasryhmiin verrattuna,
  • sitoutuneen asiakkaan pitäminen on monin verroin edullisempaa kuin uusien asiakkaiden hankkiminen,
  • tyytyväiset asiakkaat nostavat yrityksen markkina-arvoa.

Erinomaisen asiakaskokemuksen rakentaminen yrityksissä lähtee yrityskulttuurista. Kun yrityksen jokainen henkilö, prosessi ja toimintatapa toimii asiakaslähtöisesti, asiakaskokemuksen parantaminen onnistuu. Tässä, yrityskulttuurin muokkaamisessa asiakaslähtöisemmäksi, sisältömarkkinoinnilla voisi olla iso ja merkittävä rooli.

Lue: Hyvä asiakaskokemus syntyy tiimityönä

Sisältömarkkinointi on oikein tehtynä markkinoinnin toimintatavoista kaikista asiakaslähtöisin. Siinä asiakas laitetaan keskiöön, ja kysytään miten me voisimme yrityksenä auttaa asiakasta ratkaisemaan omia huoliaan ja menestymään paremmin.

Sisältöstrategia johdon työkaluna asiakaslähtöisen yrityskulttuurin luomisessa

Sisältömarkkinointi ja sisältöstrategian luonti ovat yritysjohdolle työkaluja siihen, miten yrityskulttuuria käännetään entistä asiakaslähtöisemmäksi. Sisältömarkkinointi muuttaa niin suunnittelun kuin toteutuksen avulla organisaation myyntiä, markkinointia ja viestintää asiakaslähtöisemmäksi. Kun  yrityksessä paneudutaan asiakkaan huoliin, tarpeisiin ja intohimoihin, myös asiakasymmärrys paranee.
Kuinka hyvin todella tunnet asiakkaasi, tai b2b-liiketoiminnassa ostajat? Aidot ihmiset segmenttien takaa arkisine huolineen, tunteineen, intohimoineen ja ajatuksineen. Mistä nuo ihmiset ovat kiinnostuneita? Mitä he ajattelevat? Miten he käyttäytyvät ja toimivat? Mitä he kertovat toisilleen yrityksestäsi ja tuotteistasi? Mitkä ovat heidän ongelmiaan? Mitä he tarvitsevat? Mitkä ovat heidän murheitaan? Mihin he suhtautuvat intohimoisesti?
Näihin kysymyksiin vastaaminen on välttämätöntä toimivalle sisältöstrategialle. Samalla kysymyksiin vastaaminen kääntää yritystä ajattelemaan asiakaslähtöisemmin ja edesauttaa paremman asiakaskokemuksen luomista.
Jos asiakkaita ei tunneta tarpeeksi hyvin, on vaikea rakentaa hyvää asiakaskokemusta tai hyvää sisältömarkkinointia. Sisältömarkkinointi onkin yksi erittäin hyvä työkalu, jonka avulla asiakaskokemusta voi kehittää ja parantaa. Voisiko se sopia myös sinun yritykseesi?
Haluatko kuulla tarkemmin, miten sisältöstrategian ja sisältömarkkinoinnin avulla organisaatiota johdetaan asiakaslähtöisemmäksi? Ota meihin yhteyttä!