Matti Lintulahti

Raportissamme Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 kysyimme sisältömarkkinointia tekeviltä suomalaisilta yrityksiltä, mitkä ovat heidän haasteensa sisältöjen tuotannossa.
Vastaajat kertoivat selvästi suurimmaksi ongelmaksi aikapulan. Yli 65 prosenttia sisältömarkkinointia tekevisiä kamppailee sen kanssa, miten saada aika riittämään myös sisältömarkkinoinnin tekemiseen.
Resurssien puutetta valittelee yli 45 prosenttia vastaajista.
Oman organisaation sisältöjen tuotantokyky on haasteena neljänneksi yleisin, yli 35 prosenttia sisältömarkkinointia tekevistä vastaajista nostaa haasteeksi oman organisaation kyvyn tuottaa sisältöjä.
Nämä kaikki ongelmat liittyvät siihen, kuinka hyvin sisältömarkkinoinnin tekeminen suunnitellaan, organisoidaan ja resursoidaan yrityksessä.
Suomessa sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä vain 23 prosenttia on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian sisältömarkkinoinnin suunnitelmalliseen toteuttamiseen, ja 54 prosentilla yrityksistä on nimetty henkilö vastaamassa sisältömarkkinoinnista.
Aivan liian moni yritys tekee siis sisältömarkkinointia ilman kunnollista suunnitelmaa, organisointia ja resurssointia. Siksi aikapula, resurssien puute ja oman organisaation kyky tuottaa sisältöjä nousevat esiin, kun kysytään haasteita sisältöjen tuotannossa.

Miten tuottaa mielenkiintoista sisältöä?

Kolmanneksi yleisin haaste sisältömarkkinointia tekevissä yrityksissä on niiden kyky tuottaa mielenkiintoista sisältöä. Yli 40 prosenttia sisältömarkkinointia tekevistä vastaajista pitää tätä ongelmana.
Viidenneksi yleisin haaste on sisältömarkkinoinnin onnistumisen mittaaminen. Miten mitata sisältömarkkinoinnin onnistumista, miettii yli 35 prosenttia vastaajista.

Neljä ratkaisua sisältömarkkinoinnin ongelmiin

Mistä löytää ratkaisu näihin ongelmiin? Tässä suositteluni:
1. Tee sisältöstrategia – siis tavoitteellinen suunnitelma siitä, miten sisältöjen avulla vaikutetaan haluttuihin kohderyhmiin, ja miten oikeanlaisia sisältöjä tuotetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti oman yrityksen liiketoiminnan tavoitteelliseksi parantamiseksi. Jos et itse osaa tehdä kunnollista sisältöstrategiaa, käytä ulkopuolisia asiantuntijoita apuna.
2. Varmista, että sisältömarkkinoinnin suunnitelma pitää sisällään organisoinnin, resurssoinnin ja aikataulutuksen. Tällöin aikapula ja resurssien puute helpottuvat.
3. Hanki yrityksen ulkopuolelta sisältöammattilaisia, jotka osaavat tarinallistamisen ja mielenkiintoisten sisältöjen suunnittelun ja tuottamisen. Tätä apua voi ostaa sisältömarkkinointiin keskittyneiltä suunnittelutoimistoilta, jos ei halua palkata yritykseen sisältöammattilaista tai kokonaista sisältötiimiä.
4. Varmista että sisältöstarategiassa määritetään liiketoiminnalliset tavoitteet ja niille oikeat mittarit. Näin mittaat ja seuraat oikeita asioita etkä kaikkea mahdollista.
Mikäli kamppailet omassa sisältömarkkinoinnin tekemisessä tai mietit sisältömarkkinoinnin aloittamista, kannattaa soittaa meille. Me autamme.
 
Oletko kiinnostunut kuulemaan enemmän Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 -raportista? Ota yhteyttä: matti.lintulahti@kubo.fi
Kysyimme helmi-maaliskuussa 2014 miten suomalaisissa yrityksissä käytetään sisältömarkkinointia. Kyselyymme vastasi 200 yrityksen markkinointiviestinnästä päättävää ihmistä. Vastaajista 38% oli yrityksen ylimpään johtoon kuuluvia, 16% yrittäjiä, 20% päälliköitä ja 26% asiantuntijoita. Kysely tehtiin sähköpostitse ja verkossa. Kyselyä kannattaa pitää suuntaa-antavana näkemyksenä Sisältömarkkinoinnin tilasta Suomessa ja yhtenä vertailukohtana, kun miettii oman median, sisältöjen ja tarinoiden hyödyntämistä omassa liiketoiminnassa.