Matti Lintulahti

Suomalaiset yritykset ovat sisältömarkkinoinnin suunnitelmallisessa hyödyntämisessä jäljessä muita maita niin määrällisesti kuin laadullisesti. Tämä selviää tekemässämme Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 – raportista, joka perustuu 200 suomalaisen yrityksen markkinointiviestinnästä päättävien ihmisten vastauksiin.
Sisältömarkkinointi kiinnostaa tällä hetkellä markkinoijia paljon. Sisältömarkkinointia käyttävistä vastaajista 47 % aikoo lisätä markkinointi-investointejaan sisältömarkkinointiin seuraavien 12 kuukauden aikana hieman enemmän ja 28% huomattavasti aikaisempaa enemmän. 75 % vastaajista aikoo siis lisätä sisältömarkkinoinnin panostuksia tulevina kuukausina.
Yli puolet, 53%, sisältömarkkinointia käyttämättömistä vastaajista aikoo ottaa sisältömarkkinoinnin markkinointiviestinnän keinovalikoimaansa seuraavien 12 kuukauden aikana.
Sisältömarkkinointia käyttävät kuluttavat sisältöjen tuotantoon markkinointiviestinnän budjetista mediaanina 31%. Vastaajista 24% käyttää koko markkinointibudjetista sisältöihin alle 20% ja 14% vastaajista yli 80%.

Muita tärkeitä havaintoja:

  • Vain 23 % sisältömarkkinointia käyttävistä on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian (vastaava luku vertailumaissa on 42-52%
  • 54 prosentilla sisältömarkkinointia käyttävistä on nimetty henkilö vastaamassa sisältöstrategian toteuttamisesta
  • Kun vertailumaissa sisältömarkkinoinnin pääasiallisina tavoitteina ovat bränditietoisuuden kasvattaminen ja asiakkaiden sitouttaminen, Suomessa päätavoitteina ovat myynnin lisääminen ja uusasiakashankinta.
  • Mutta sisältömarkkinointia ei Suomessa mitata päätavoitteiden mukaisesti. Vain 43% vastaajista mittaa myyntiliidien määrää ja vielä harvempi niiden laatua tai suoraan myynnin määrää
  • Yleisimmät käytössä olevat sisältömarkkinoinnin taktiikat ovat 1) artikkelit omalla verkkosivustolla, 2) henkilökohtaiset tapaamiset, 3) sähköiset uutiskirjeet, 4) videot, 5) artikkelit muilla sivustoilla ja 6) blogit.
  • Tehokkaimmat taktiikat ovat 1) henkilökohtaiset tapaamiset, 2) sähköiset uutiskirjeet, 3) videot ja 4) blogit.
  • 59% sisältömarkkinoijista pitää toimintaa tehokkaana tai erittäin tehokkaana. Tehokkaat sisältömarkkinoijat ovat muita useammin dokumentoineet sisältöstrategian ja heillä on vastuuhenkilö vastaamassa sisältöstrategian toteutuksesta
  • 89% sisältömarkkinoijista räätälöi sisältöjä vähintään yhdellä tavalla. Yleisimmät versioinnin perusteet ovat 1) asiakkaiden mieltymysten mukaan, 2) tuotteiden ominaisuuksien mukaan ja 3) asiakkaiden ostoprosessin mukaan
  • Suurimpina haasteina vastaajat näkevät 1) aikapulan, 2) resurssien puutteen ja 3) kyvyn tuottaa mielenkiintoisia sisältöjä.

Julkaisemme tässä blogissamme kirjoituksia, joissa pureudumme tätä yhteenvetoa tarkemmin trendikyselyn tuloksiin ja johtopäätöksiin. Uutiskirjeemme tilaamalla pysyt ajan tasalla mitä kirjoitamme blogissamme ja mitä sisältömarkkinoinnissa tapahtuu.