Matti Lintulahti

Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 -raporttimme toisessa osassa kerromme, miten kyselyymme vastanneilta sisältömarkkinointia tekeviltä yrityksiltä sujuu sisältöstrategia.
Sisältöstrategia on tavoitteellinen suunnitelma, miten sisältöjen avulla vaikutetaan haluttuihin kohderyhmiin ja miten oikeanlaisia sisältöjä tuotetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti oman yrityksen liiketoiminnan tavoitteelliseksi parantamiseksi.
Kun yrityksellä on dokumentoitu sisältöstrategia ohjaamassa toimintaa, sisältömarkkinoinnin tekeminen tehostuu ja tulokset paranevat. Tämän näkee meidän kyselystämme ja Content Marketing Instituten tekemistä sisältömarkkinointitutkimuksista maailmalta.
Valitettavasti Suomessa sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä vain 23 prosenttia on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian sisältömarkkinoinnin suunnitelmalliseen toteuttamiseen.
Tässä Suomi on selvästi jäljessä muita maita. Content Marketing Instituten tutkimusten mukaan Australiassa 52 prosenttilla, Pohjois-Amerikassa 43 prosentilla ja Iso-Britanniassa 42 prosentilla yrityksistä on dokumentoitu sisältöstrategia.

Nimetty vastuuhenkilö ja dokumentoitu sisältöstrategia lisäävät sisältömarkkinoinnin tehokkuutta

SisältövastaavaKysyimme myös kuinka moni sisältömarkkinointia tekevä yritys on nimennyt tietyn henkilön vastaamaan sisältöstrategian ja sisältömarkkinoinnin toteuttamista. Vastaajista 54 prosenttia kertoi, että heidän yrityksessään on nimetty henkilö vastaamassa sisältömarkkinoinnista. 39 prosenttia vastasi, että heidän yrityksessään vastuuhenkilöä ei ole nimetty.
Sisältöstrategian tekeminen ja dokumentointi sekä sisältömarkkinoinnin organisoiminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen ovat välttämättömiä keinoja sisältömarkkinoinnin kehittämisessä suunnitelmallisemmaksi, tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi.
 
Oletko kiinnostunut kuulemaan enemmän Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 -raportista? Ota yhteyttä: matti.lintulahti@kubo.fi
Kysyimme helmi-maaliskuussa 2014 miten suomalaisissa yrityksissä käytetään sisältömarkkinointia. Kyselyymme vastasi 200 yrityksen markkinointiviestinnästä päättävää ihmistä. Vastaajista 38% oli yrityksen ylimpään johtoon kuuluvia, 16% yrittäjiä, 20% päälliköitä ja 26% asiantuntijoita. Kysely tehtiin sähköpostitse ja verkossa. Kyselyä kannattaa pitää suuntaa-antavana näkemyksenä Sisältömarkkinoinnin tilasta Suomessa ja yhtenä vertailukohtana, kun miettii oman median, sisältöjen ja tarinoiden hyödyntämistä omassa liiketoiminnassa.