Matti Lintulahti

Viestien hyökyaalto näkyy ajassamme selvästi. Saamme viestejä enemmän kuin mielemme sietää. Tämän seurauksena yhä useampi haluaa rajoittaa digitaalista ruutuaikaansa, pohtii taukoja somettamisesta tai suunnittelee kokonaan Facebookin tai Instagramin käytön lopettamista.
Me markkinointiviestinnän ammattilaiset olemme osasyyllisiä viestien tulvaan. Kilpailemme yleisöjen huomiosta. Suunnittelemme ja  luomme viestejä toinen toisensa perään, jotta saamme edes pienen huomion tavoittelemastamme kohderyhmästä. Vaan olisiko nyt aika hetkeksi pysähtyä ja miettiä olisiko vähemmän enemmän?
Entä jos laatuun panostaminen määrän kustannuksella tuo parempia tuloksia? Sitouttaa yleisöä mielekkäämmin? Luo myyntiä enemmän? Tavoittaa yleisön tehokkaammin? Auttaa yleisöä selviytymään viestitulvassa paremmin? Kasvattaa brändin arvoa enemmän?

Immersiiviset sisällöt, cornerstone-artikkelit, laatulehdet

Tarkkoihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin luodussa sisältömarkkinoinnissa on kohtuullisen helppo lähteä vähentämään heikoimmin toimivia sisältöjä ja investoida enemmän parhaiten toimiviin.
Digitaalisissa sisällöissä panostus laatuun voi esimerkiksi näkyä uusien tunteita ja useita aisteja herättävien monimediallisten immersiivisten sisältöjen luomiseen. Panostus perinteisiin laadukkaisiin pitkäaikaisiin evergreen-sisältöihin kannattaa edelleen. Sivuston cornerstone-sisällöt, jotka nousevat hauissa hyvin esiin, kannattaa pitää ajan tasalla ja parantaa niitä säännöllisesti. Uusiin cornerstone-sisältöihin kannattaa laittaa paukkuja lukuisten pienten kampanjaluonteisten sisältöjen sijaan. Olemassa olevien sisältöjen päivittäminen yhä laadukkaammiksi ja niiden pitäminen ajan tasalla on kestävää sisältökehitystä.
Painetussa viestinnässä lehden laadusta huolehtiminen kannattaa. Koska saamme koteihimme yhä vähemmän painettua viestintää, korkealuokkaiset lehdet erottuvat, niitä luetaan ja ne sitouttavat. Tämän näemme tutkimuksista (kutsu meidät käymään, niin kerromme enemmän lehtien merkityksen kasvusta). Voit lukea lisää täältä.
Tavoitteisiin sidotut mittarit osoittavat lopulta, onko valittu suunta laatuun panostamisessa oman yleisön mielestä oikea. Tästä enemmän kirjoituksen lopussa.

Tärkeimmän some-kanavan mestariksi

Kuinka monessa yrityksessä pyritään löytämään yleisö lähes kaikkien sosiaalisen median kanavien kautta? Entä jos valitsisi yhden some-kanavan, jota omalle brändille tärkein kohderyhmä käyttää eniten, ja tekisi sen mestarillisesti? Sen sijaan, että touhuaa monen kanavan kanssa keskinkertaisesti.
Tällainen strategia vaatii uskallusta ja rohkeutta. Ei ole helppo valita yhtä kanavaa. Entä jos se ei olekaan se paras kanava toimia? Entä jos jokin toinen kanava toimisi paremmin? Entä jos kanavan omistaja muuttaa pelisääntöjä niin, että kanavassa toimimiselta putoaa pohja pois. Näinkin on käynyt. Lue siitä enemmän täältä.
Hyvin tehty sisältöstrategia antaa hyvän pohjan oikean kanavan valintaan ja mahdollistaa mestariksi tulemisen. Hyvä sisältöstrategia ja yhden kanavan mestarillisuus perustuvat molemmat äärimmäiseen hyvään kohderyhmän ymmärrykseen.

Erinomainen asiakasymmärrys on laatustrategian salaisuus

Laatuun panostamisen salaisuus, oli kyse sitten sisältöjen laadussa tai yhden some-kanavan laadussa, on kohderyhmän erinomaisessa ymmärryksessä. Laatua ei nimittäin määritä yrityksen johtoryhmä, markkinointiviestintä eikä luova toimisto. Laadun määrittää yksin viestit saava yleisö.
Siksi laatuun panostamisessa tärkeintä on sukeltaa oman yleisön pään sisään ja sydämen saloihin. Oppia tuntemaan oman yleisön salaisimmatkin motivaattorit, toiminnan liikuttajat, tunteiden herättäjät ja päätöksenteon vaikuttimet.
Kun tuntee oman yleisönsä, ei tarvitse ampua viestejä maailmalle haulikolla ja katsoa toiveikkaana mitkä niistä osuvat ja mitkä eivät. Sen sijaan voi panostaa laadukkaisiin sisältöihin, joiden vaikutus on omassa yleisössä merkittävä. Mitata tätä vaikutusta ja säätää mittareiden perusteella panostuksia vielä enemmän laatuun.
Vähemmän on enemmän -strategia on myös vaikuttavan yrityskansalaisen teko: Emme vaivaa sinua viesteillämme turhaan, arvostamme aikaasi ja kunnioitamme tarpeitasi. Siksi panostamme viestiemme laatuun ja asiakaskokemukseen.