Matti Lintulahti

Kun kuluttajilta kysyy, mikä on heidän mielestään mieluisin ja hyödyllisin asiakasviestinnän väline, selväksi ykköseksi nousee painettu asiakaslehti.
Kun kuluttajilta kysyy, mistä kanavasta hän on saanut eniten hyödyllistä tietoa omien ostopäätösten tueksi, painetun asiakaslehden mainitsee ykkösenä yli puolet vastaajista.
Kun kuluttajilta kysyy, millä tavoilla tai missä muodossa hän haluaa vastaanottaa yritysten asiakasviestintää, yli puolet sanoo suosikikseen asiakaslehden.
Kubon teettämän Kuluttajat sisältöjen käyttäjinä -tutkimuksen mukaan painettu asiakaslehti on siis ylivoimainen kuluttajien suosikki yritysten asiakasviestinnän välineistä ja kanavista.Erot seuraaviin vaihtoehtoihin ovat isot kuten kirjoituksen alla olevasta kuvasta näette.
Miksi kuluttajat sitten edelleen kaiken digitaalisen viestinnän keskellä suosivat painettua asiakaslehteä ja mitä yritysten pitäisi tästä ymmärtää?

5 painetun asiakaslehden vahvuutta

1. Kun tilattavien aikakauslehtien määrä on pienentynyt vuosi vuodelta, se on tehnyt tilaa hyvin tehdyille asiakaslehdille ja rakkaudella tehdyille erikoislehdille, jotka antavat hetken rauhan nopean, sirpaleisen ja epämääräisen verkkosisällön keskellä. Ennustan, että kun yhä useampia haluaa elämässään hetkeksi laittaa digitaalisen kanavat edes hetkeksi kiinni, se luo hyville painetuille asiakaslehdille nykyistäkin enemmän kysyntää.
2. Printillä on paljon vahvuuksia, jotka ovat digin ja somen huumassa unohtuneet. Printti on edelleen erinomainen väline kuluttajien tavoittamiseen ja syvempien asiakassuhteiden ylläpitämiseen.
3. Vaikka digitaalisten kanavien avulla tavoittaa osan kohderyhmästä tehokkaasti, toinen osa jää ilman printtiä tavoittamatta. Osa kuluttajista suosii edelleen printtiä digin kustannuksella. Onko yrityksillä varaa jättää merkittävä osa kuluttajista huomiotta?
4. Painettava asiakasjulkaisu vaikuttaa ostopäätöksiin merkittävällä tavalla erityisesti silloin kun sen kohdentaa tarkasti yrityksen asiakasviestinnässä. Printin tuloksellisuutta voi mitata eri tavoin, esimerkiksi niin myynnin kuin suosittelun (NPS) mittareilla.
5. Digitaalinen elämä sorsii ihmisen kosketusaistia, johon taas painettu asiakaslehti luottaa. Maailmalla printtilehden fyysinen laatu ja haptisuus on selkeä trendi. Parhaimmillaan lehti on kaunis esine, joka halutaan pitää esillä ja jonka kosketus tuntuu hyvälle. Printti hivelee kaikkia aisteja ja on jo isoin ”ruutu”, josta luemme asioita. Mobiililaitteiden pienet ruudut eivät voi antaa samanlaista visuaalista tunteen välitystä mihin hyvin tehty printti pystyy.

Kuluttajat sisältöjen käyttäjinä -tutkimuksen tavoitteena on selvittää yritysten tuottamien sisältöjen käyttöä, merkitystä ja vaikutusta kuluttajien tiedon hankinnassa ja ostopäätöksissä. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18-69-vuotiaat kuluttajat valtakunnallisesti. Otoskoko oli 500 vastaajaa ja se kiintiöitiin sukupuolen, ikäryhmän ja asuinpaikan mukaan. Tutkimuksen on toteuttanut Sisältötoimisto Kubon toimeksiannosta IROResearch Oy marras-joulukuussa 2016. Tutkimus on osa isompaa tutkimuskokonaisuutta, jonka avulla autamme suomalaisia yrityksiä viestimään entistä paremmin ja tehokkaammin.