Iina Lievonen-Thapa

Kun sana vastuullisuus liitetään visuaaliseen suunnitteluun, saattaa ensimmäisenä tulla mieleen vaikka ekologisesti tuotetun paperin valinta tai turhan tulostamisen välttäminen. Vastuullisuus on kuitenkin myös visuaalisuudessa moniulotteinen termi.

Visuaalisella suunnittelulla on oma tärkeä roolinsa yrityksen vastuullisessa toiminnassa. Vastuullisessa suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi se, millaisia arvoja visuaalisesti välitetään ja miten toimitaan sosiaalisesti sekä eettisesti oikein samalla ympäristöä kunnioittaen.

Tässä kahdeksan poimintaa siitä, miten voit toimia visuaalisesti vastuullisemmin: 

1. Toimi kuvilla monimuotoisemman maailman puolesta

Valokuvat ja videot luovat mielikuvia sekä välittävät arvoja. Siloteltu ja homogeenisen täydellinen sekä stereotypioita sisältävä kuvamateriaali voi luoda ihmisille paineita esimerkiksi tietynlaisesta ulkonäöstä, ylipäätään elämäntavasta tai se voi asettaa ihmiset stereotyyppisiin ja heille vieraisiin rooleihin. Tällaisilla yksiulotteisilla kuvilla yritys saattaa myös etäännyttää yleisönsä, sillä niihin voi olla vaikea samaistua. 

Välttämällä kuvissaan stereotypioita tai yksiuloitteisuutta, yritys voi kantaa vastuullisuutta tasa-arvoisemmasta ja monimuotoisemmasta maailmasta. Yrityksen kannattaa siis julkaisemassaan kuvamateriaalissa näyttää monimuotoisuus esimerkiksi erilaisina tilanteina ja lokaatioina eri-ikäisine ja -näköisine ihmisineen. Lisää kuvien merkityksestä löydät täältä.

2. Lisää kuvilla toiminnan läpinäkyvyyttä

Kuvat ja videot ovat tärkeässä asemassa yrityksen toiminnan läpinäkyvämmäksi tekemisessä. Aidolla kuvamateriaalilla voidaan näyttää esimerkiksi mitä yrityksessä tapahtuu, ketä siellä työskentelee ja millaista toiminta on. Läpinäkyvällä toiminnalla yleisön ja itse työntekijöiden luottamus yritykseen voi kasvaa. Lue täältä lisää luottamuksen rakentamisesta sisällöillä.

3. Muotoile asiat ymmärrettäviksi ja toimiviksi 

Visuaalisuudella on suuri merkitys siinä, miten asiat ymmärretään tai millainen käyttökokemus syntyy. Visuaalisuus luo rakenteet sisällölle ja ohjaa käyttäjää tai lukijaa sisällön ymmärtämisessä ja saavutettavuudessa. 

Loogisuus ja selkeys visuaalisten elementtien käytössä sekä infografiikka helpottavat viestin perillemenoa. Hyvä suunnittelu esimerkiksi verkkosivuille säästää myös hermoja, kun asiat löytyvät helposti. Visuaaliset symbolit, kuten opasteet, sekä infografiikat auttavat tiedon ymmärtämistä. Tieto välittyy näin myös nopeammin ja vaivattomammin, jolloin se leviää ja tavoittaa sekä hyödyttää enemmän ihmisiä ketään syrjimättä. 

4. Huomioi ulkoasun saavutettavuus

Saavutettavuus on tärkeä osa visuaalisuutta. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi näkö- ja kuulovammaiset pääsevät tiedon äärelle. Esimerkiksi typografian suunnittelussa kannattaa huomioida riittävästi koko- ja värikontrastit. Myös verkossa julkaistaviin valokuviin voidaan kirjoittaa metatietona, mitä kuvassa näkyy. Näin heikkonäköisellekin mahdollistuu kuvassa esiintyvän aiheen kuuntelu. 

Muista myös videoiden tekstitykset, jotta kuulovammaiset voivat ymmärtää videon sisällön. Lue saavutettavuudesta lisää esimerkiksi Näkövammaisten liiton verkkosivuilta. 

5. Tunne yleisösi, niin vältät turhan työn  

Tekijän vastuulla on viedä viesti perille kuluttamatta resursseja tarpeettomasti. Rakenna siis sellaista visuaalisuutta, joka oikeasti tavoittaa toivotut ihmiset. Kuuntele ja ymmärrä yleisöäsi, ole vuorovaikutuksessa sen kanssa, osallista yleisöä tekemiseen ja ota palautetta vastaan. 

Tuntemalla yleisö tiedetään, missä kanavissa ja paikoissa toivotut ihmiset tavoitetaan parhaiten sekä missä formaatissa visuaalisuutta kannattaa jakaa. Visuaalisuuteen on tärkeää löytää yleisöä palveleva ja puhutteleva tyyli. Jos ulkoasu vie sisältöä niin sanotusti väärään suuntaan ja antaa vääriä mielikuvia, voi visuaalisuus olla esteenä ihmisten tavoittamiseksi ja tiedon välittämiseksi. Samalla paljon resursseja kuluu hukkaan. 

Visuaalinen työ voi olla jopa täysin turhaa, jos esimerkiksi suunnitellaan tarvittua monimutkaisempaa ulkoasua. Se on kallista ja vie aikaa, joka ei loppujen lopuksi tavoita, hyödynnä tai kiinnosta yleisöä.

6. Valitse ympäristöystävälliset materiaalit ja huolla työvälineesi

Olennaista visuaalisessa suunnittelussa on ammattikäyttöön sopivat työvälineet ja materiaalien valinta. Hanki kestäviä työvälineitä ja -materiaaleja, joilla on pitkä elinkaari. Huomioi myös, missä ja miten esimerkiksi paperi ja tulostimen värit on tuotettu, mistä ne kuljetetaan toimistoosi tai käyttämääsi painotaloon ja mihin ne päätyvät käytön jälkeen.

Valitsemalla materiaalit mahdollisimman ekologisesti, etkä esimerkiksi tulosta turhaan, luonto kiittää. Kun työvälineitä, kuten tietokoneita huoltaa ja ylläpitää, niiden elinikä pidentyy ja elektroniikkajäte vähenee. Uutta laitetta hankittaessa kannattaa pohtia, onko se oikeasti tarpeellinen sekä kuinka kestävä ja pitkäikäinen se on ammattikäyttöön.  

7. Toimi eettisesti toisia tekijöitä ja kuvattavia kunnioittaen 

Kunnioitus on osa eettistä toimintatapaa. Kerro kuvattaville aina, missä heidän kuvansa aiotaan julkaista ja kysy lupa kuvien julkaisemiseen. Sama pätee kuvittajien ja valokuvaajien teoksiin. 

Mainitse aina kuvan lähde, kuten valokuvaajan nimi tai kuvan omistaja, noudata tekijän kanssa sovittuja ehtoja ja maksa tekijälle oikeudenmukainen palkkio. Älä muokkaa tai jakele teoksia eri kanaviin ilman lupaa. Muun muassa Grafia ry:n verkkosivuilta löytyy tarkempaa tietoa kuvien ja kuvitusten tekijänoikeuksista.

8. Valitse kumppani, jonka kanssa yhteistyö toimii 

Voit toimia vastuullisesti valitsemalla oikeat yhteistyökumppanit. Tarkista, että arvonne ja työtapanne kohtaavat.

Jos sinulla on epämukava olo ja koet, että kumppanin arvot ja toimintatapa ovat täysin vastakohtaiset omiisi, ei yhteistyötä kannata jatkaa. Älä lähde tukemaan ja tekemään epäeettistä hyvien periaatteiden vastaista toimintaa. Kumppanuuden tärkeydestä löydät lisää täältä.