Matti Lintulahti

Luottamus on herkkä asia. Se on ansaittava, joka kerta kun puhutaan asiakkaalle. Hyvän sisältömarkkinoinnin tunnistaakin samasta ytimestä kuin hyvän journalismin: luottamuksesta. Ne molemmat rakentavat luottamusta yleisön ja sisällön tuottajan välille juttu ja tarina kerrallaan. Luottamus on tärkein yksittäinen asia molemmille, eikä luottamus synny hetkessä. Se ansaitaan teot, ja sisällöt, kerrallaan.
Jos yleisö ei luota journalismiin, sellaista journalismia ei uskota. Epäluotettavaa journalismia tuottava media menettää merkityksensä ja huonostihan siinä käy. Luottamus on niin tärkeä asia journalismille, että journalistiset prosessit ja ohjeet keskittyvät asioihin, joilla media voi varmistaa tuottamansa sisällön oikeellisuuden ja luotettavuuden.
Hyvässä sisältömarkkinoinnissa on kyse samasta ytimestä: luottamuksesta sisällön ja sen kuluttajan välillä, luottamuksesta yrityksen ja sen asiakkaan välillä. Jos sisältömarkkinoinnille pitäisi määritellä vain yksi ja tärkein tavoite, sanoisin sen olevan: luottamuksen rakentaminen.

SEITSEMÄN OHJETTA MITEN SISÄLLÖT TOIMIVAT LUOTTAMUKSEN RAKENTAMISESSA

Miten sisältömarkkinointi voi sitten rakentaa luottamusta, kun asiakas joka tapauksessa tietää, että yrityksen tuottamissa sisällöissä on kyse kaupallisesta markkinoinnista, jonka tavoite loppupeleissä on myynnin lisääminen?
Oma vastaukseni tähän tärkeään kysymykseen rakentuu journalismin kautta, sillä samat asiat, jotka tekevät journalismista hyvää ja luotettavaa, tekevät myös yrityksen tuottamista sisällöistä luotettavia. Tässä niistä kuusi tärkeintä ohjetta hyvään sisältömarkkinointiin:

  1. Puhu totta ja vain totta. Erota faktat, mielipiteet, näkemykset ja mainonta toisistaan.
  2. Tunne yleisösi ja kerro yleisösi kielellä yleisöä kiinnostavista asioista. Kuin ihminen ihmiselle tai kuin insinööri insinöörille.
  3. Kerro sellaisista asioista, jotka ovat olennaisia ja relevantteja yleisön elämässä ja työssä. Lue lisää siitä, miten teet kiinnostavia verkkosisältöjä.
  4. Anna asiantuntijana sellaista tietoa, näkemyksiä ja vinkkejä, jotka auttavat yleisöäsi menestymään paremmin ja jotka auttavat yleisöä tekemään heille tärkeitä asioita paremmin.
  5. Älä kerro itsestäsi. Anna asiakkaidesi kertoa sinusta. Luota asiakkaisiisi ja luottamus sinuun yrityksenä kasvaa.
  6. Kuuntele yleisöäsi ja anna yleisön puheenvuoroille ja näkemyksille tilaa (esimerkiksi kommenteissa ja vieraskirjoittajina).
  7. Kun (ei jos vaan kun) teet virheen, pyydä anteeksi ja oikaise virheesi, älä selitä. Jos olet luotettava, saat sen anteeksi helposti.