Hanna Kangasniemi

Toimiva infografiikka tuo esiin tietoa, joka muuten voisi jäädä näkymättömäksi tai ymmärtämättä. Milloin infografiikka sitten puoltaa paikkaansa?

Infografiikka tekee näkyväksi tietoa, jota ei vaivatta näe esimerkiksi pelkistä asioiden lukumääristä, ajankohdista tai sijainneista. Infografiikan juju onkin usein tuoda esiin näitä suhteita ja esittää asiat helpommin hahmotettavasti. Pelkkää tiedon kuvitusta informaatiomuotoilu ei ole. Parhaimmillaan se paljastaa yhdellä silmäyksellä uutta tietoa. 

Informaatiomuotoilu tekee tietoa näkyväksi

Infografiikalla on monia muotoja. Infografiikka voi olla tietoa visualisoiva kuva mutta se voi myös kertoa tarinan tai kuljettaa meidät jonkin tapahtumaketjun tai prosessin läpi. Se voi antaa uuden näkökulman tietoon tai vain tehdä asioita ja niiden suhteita ymmärrettävämmiksi. 

Kubon Sähköyhtiö Väreelle tuottama infografiikka näyttää, kuinka Väppi-mobiiliapplikaatiolla voi seurata kotitalouden sähkönkulutusta. Sovellus näyttää sähkön kulutuksen tuntitasolla ja neuvoo ne ajankohdat, joille kulutus kannattaa ajoittaa. Infografiikka julkaistiin HS:n ja Aamulehden Ideat-liitteessä. Infografiikka: Jukka Fordell.

Infografiikka voi olla yksinkertaisimmallaan perinteinen piirakka, vuokaavio, graafi tai aksonometrinen piirros tilasta. Infografiikka sisältää usein myös visualisointeja tai yhdistelee erilaisia elementtejä, kuten kaavioita, piirroksia, numeroita ja tekstiä. Kuten Kubon luova johtaja Rikard Lassenius kirjoittaa, infograafi on yhä useammin myös interaktiivinen tai animoitu, ja se käyttää lisääntyvissä määrin kovaa vauhtia kasvavaa avointa dataa pohjana.

Muutama esimerkki interaktiivisesta infografiikasta antaa käsitystä variaatioista:

Mitä hyvä infografiikka vaatii?

Ensimmäiseksi on mietittävä, mitä halutaan sanoa. Jos infografiikkaa tehdessä ei ole selkeää käsitystä siitä, mitä halutaan sanoa, lopputulos on helposti pelkkä infografiikkamainen kuvitus, joka ei tuo aidosti lisäarvoa.

Hyvä informaatiomuotoilu vaatii huolellista pohjatyötä ja suunnittelua: miksi, mitä ja miten halutaan sanoa. Pohjimmiltaan infografiikka on hyvin toimitettua ja pelkistettyä tietoa havainnolliseksi visualisoituna. 

Koska infograafeissa on kyse myös datan prosessoimisesta ymmärrettävään muotoon, tärkeää on, että pohjana käytetty tieto on tutkittua, tarkistettua ja esitetty oikein ja vääristelemättä.

Milloin infografiikka on oikea valinta? 

  • Monimutkainen prosessi selkeäksi

Infograafit ovat paikallaan, kun on helpompi näyttää kuin selittää. On arvioitu, että näköaisti välittää ihmiselle tietoa kahdeksan kertaa enemmän kuin muut aistimme yhteensä. Klassinen esimerkki näyttämisen ylivertaisuudesta on potilaan kylkiasentoon asettamisen selittäminen: On helpompi tehdä kuva, kuin yrittää selittää, että kylkiasennossa potilaan toinen käsi laitetaan pään alle, polvi koukkuun suoran jalan päälle ja niin edelleen.

  • Asia esille tiiviistetysti

Infografiikka toimii hyvin myös, kun pitää tiivistää tietoa ymmärrettävään muotoon pieneen tilaan.

Esimerkki simppelistä paljon tietoa selkeästi ja tiivistetysti välittävästä infografiikasta. Espressopohjaisten kahvityyppien koostumus visualisoituna kertoo silmänräpäyksessä, mistä on kyse. Kuva: Visual.ly
  • Asioiden väliset suhteet ymmärrettäviksi

Tilastollisia muutoksia ja asioiden välisiä kokoeroja, etäisyyksiä, suhteita tai määriä on todella vaikea selittää ilman hyvää infografiikkaa.

maailmankartta ja lentoyhteydet
Visit Espoo järjestää vuosittain useita kansainvälisiä seminaareja. Seminaarien myyntiä varten Kubo tuotti kartan, jossa havainnollistetaan eri kaupunkien ajalliset etäisyydet Helsinki-Vantaan lentokenttään nähden. Infografiikka: Jukka Fordell.
  • Tehokasta vaikuttamista tiedolla

Infografiikalla voidaan myös vaikuttaa tehokkaammin kuin monella muulla sisältömuodolla, kun on tarve avata ja konkretisoida tehokkaasti tietoa. Kun tietoa saadaan näkyväksi, se avaa silmiä ja voi jopa muuttaa maailmaa ja toimintaamme. 

Infografiikka onkin ollut tärkeä väline sosiaalisessa markkinoinnissa kautta historian.

Klassinen infograafi sai aikanaan terveydenhoitohenkilökunnan pesemään kätensä. Sairaanhoitaja Florence Nightingale havaitsi, että huono hygienia tappoi 1800-luvun kenttäsairaaloissa brittisotilaita enemmän kuin Krimin sota. Hän osasi sekä sosiaalisen markkinoinnin että infografiikan ja piirsi ruusudiagrammin, josta näki kuukausikohtaisesti, miten paljon sotilaita kuoli ja mihin he kuolivat. Toinen diagrammi näytti, miten hygienian lisääminen vähensi kuolleisuutta. Diagrammissa kuukausiterälehtien lohkot kuvaavat kuolleisuutta. Vaaleansininen kertoo infektioihin kuolleiden määrän, vaaleanpunainen ja musta kuvaa haavoihin ja muihin syihin kuolleiden määriä. Nightingale diagrammeineen muutti hygieniakäytännöt pysyvästi. Kuvalähde: www.historyofinformation.com
Myös covid19-pandemian yhteydessä tutuksi tullut epidemioiden etenemistä kuvaava käyrä juontaa juurensa historiasta isorokkoepidemiaan liittyviä tilastoja kerännyt epidemiologi William Farr loi tutkimustensa pohjalta infograafin, joka kuvaa epidemioiden käyttäytymismallia (Farrin laki). Esitystapa on lisännyt tavallisten ihmisten ymmärrystä siitä, miten epidemiat kehittyvät ja miten heidän oma toimintansakin vaikuttaa siihen. Kuva: Helsingin Sanomat  25.5.2022

Teksti pohjaa muun muassa Kubon luovien johtajien Markus Freyn ja Rikard Lasseniuksen haastatteluihin.