Rikard Lassenius

Infografiikka on kokenut viime vuosina uuden tulemisen. Maailmassa, jossa tietoa välitetään yhä enemmän visuaalisessa muodossa ja ihmisten keskittymiskyky on huonontunut, infografiikka on hyvä tapa välittää monimutkaistakin tietoa. Tavat visualisoida tietoa ovat myös monipuolistuneet. Kaukana ovat ajat, jolloin infografiikka oli tylsiä piirakoita ja tolppia.

Yksinkertaisempi tyyli

Ulkoasun suhteen informaatiografiikassa ollaan menossa pelkistetympään muotoon. Takavuosien kerroksellinen tyyli on vaihtumassa suoraviivaisempaan 2D-tyyliin. Myös värien käyttö on yksinkertaisempaa. Ainoastaan kahden tai muutaman värin väripaletin käyttö on yleistymässä. Trendi kulkee käsi kädessä yritysilmeiden yleisen suuntauksen kanssa.

Yksinkertaisuus on tekijälle haastavampaa ja pakottaa selkeyttämään sanomaa. Onnistuessaan sillä tuotetaan helpommin ymmärrettävää grafiikkaa. Typografian rooli on jatkossa myös keskeinen.

Design for (your) product lifetime (Core77)

Käsin tehtyä

Kuvitusten käytön lisääntyminen näkyy myös infografiikassa. Käsintehdyn leima saa tiedon vaikuttamaan kepeämmältä ja helpommin lähestyttävältä. Kuvitustyyliä edustaa myös käsin piirretyt tekstit ja numerot.

Samalla tavalla myös valokuvia käytetään yhä useammin infografiikassa. Eikä ainoastaan kuvituksena tai taustana, vaan olennaisena osana tiedon visualisointia.

A basic (& slightly rubbish cupcake recipe (Gemma Correll) / El cuadro clínico de la felicidad (Romualdo Faura)

Animointi ja interaktiivisuus

Animointi on verkossa vahvassa nousussa. Erityisesti muutoksen kuvaaminen on omiaan animoituna. Interaktiivisuus vie asian vielä askeleen pidemmälle. Hyvin tehdyssä infografiikassa käyttäjä voi itse kokeilla, miten asiat vaikuttavat toisiinsa. Tai yksinkertaisesti vain kokea asiat omassa tahdissa. Uudet digitaaliset ohjelmistot mahdollistavat toteutuksen ilman työlästä ja kallista ohjelmointia.

Flight Videos Deconstructed (Tabletop Whale / Eleanor Lutz)

Tarinankerronta

Perinteisesti infografiikkaa on käytetty muun sisällön lisänä, lähinnä kuvituksena. Nykyään infografiikka nousee yhä useammin tarinan pääsisällöksi, joskus jopa koko tarina on pelkkä infograafi. Samalla myös tapa esittää tietoa infografiikan muodossa muistuttaa enemmän tarinankerrontaa kuin perinteistä piirakkatyyliä. Teksti ja kuvitukset ja yhdistyvät saumattomasti infograafisiin elementteihin. Verkossa ja digitaalisissa sovelluksissa on mahdollista luoda interaktiivisia kokonaisuuksia, jotka immersiivisyydessään muistuttavat enemmänkin videopelejä.

How to make a Korean egg roll (Sung Hwan Jang)

Avoin data

Samaa tahtia kun avoin data yleistyy, myös sen käyttö infografiikan pohjalla kasvaa. Demokratisoituminen tarkoittaa myös sitä, että sen tekotavat monipuolistuvat. Tutkimustahojen ja akateemisen maailman ulkopuolella tehdään yhä enemmän infografiikkaa ja se näkyy tyylillisenä diversiteettinä.

Koponen & Hildénin “Suomen tietokartasto”, johon ajan myötä on tarkoitus kerätä lukuisa karttoja, jotka kuvaavat Suomea uusilla ja kiinnostavilla tavoilla.