Anna Kurkela-Vilén

Onnistunut sisältömarkkinointi vaatii organisaatiolta asiakasymmärrystä, media- ja kanavaosaamista sekä jatkuvaa mittaamista. Mutta menestyvän sisältömarkkinoinnin tekijöitä yhdistää muukin – selvitimme tutkimuksella tuloksellisen sisältömarkkinoinnin salaisuudet. 

Yleisöjen pirstaloituessa ja erikoistuessa yritysten ja organisaatioiden tekemä sisältömarkkinointi on tullut jatkuvasti tärkeämmäksi. Omilla kanavilla ja sisällöillä on yhä  useamman yrityksen menestystarinassa merkittävä rooli.  

Samaan aikaan ihmiset hukkuvat sisältöjen tulvaan. Siksi sisältömarkkinoinnin vaatimustaso on nousussa. 

Vain yksi viidestä suomalaisesta sisältömarkkinointia tekevästä yrityksestä tai organisaatiosta kokee olevansa sisältömarkkinoinnissa etevä. Mitä nämä onnistujat tekevät oikein? Mitkä ovat tuloksellisen sisältömarkkinoinnin menestystekijät? 

Tutkimme: Millaista on menestyjien sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinoinnissa koetaan vuodesta toiseen haasteelliseksi resursointi, kiinnostavien sisältöjen tuotanto, sisältöjen jakelu sekä tulosten mittaaminen ja osoittaminen. Tämän tiedämme kokemuksesta, kansainvälisten sisältömarkkinoinnin tutkimusten tuloksista sekä vuosittain julkaisemastamme suomalaisen sisältömarkkinoinnin tilaa selvittävästä kvantitatiivisesta Sisältömarkkinoinnin trendit -tutkimuksesta. 

Sen sijaan että olisimme kuudennen kerran tutkineet trendejä ja saaneet samat tulokset, päätimme tällä kertaa selvittää, miksi jotkut onnistuvat. Mitkä ovat tuloksellisen sisältömarkkinoinnin menestystekijät siinä onnistuneiden yritysten itsensä mielestä? 

Haastattelimme sisältömarkkinointia menestyksekkäästi toteuttavien yritysten ja organisaatioiden päättäjiä syksyllä 2019. Laadullisen tutkimuksen toteutti kanssamme asiakasymmärrys- ja strategiatoimisto Kuulas Helsinki

Selvisi, että onnistujat tekevät strategista sisältömarkkinointia. Siinä keskeisiä tekijöitä ovat asiakasymmärrys, media- ja kanavaosaaminen sekä jatkuva mittaaminen. Mutta näiden lisäksi onnistujia yhdistää myös liuta muita ominaisuuksia. 

Tuloksellisen sisältömarkkinoinnin resepti on yllättävä mutta simppeli

Tutkimuksen tulokset tukivat sitä minkä jo tiesimme: menestyvässä sisältömarkkinoinnissa on kyse pitkälti hyvästä pohjatyöstä. Tuloksellista sisältömarkkinointia tekevillä yrityksillä ja organisaatioilla on ennen kaikkea kaikki perusasiat kunnossa. Saimme tutkimuksesta syvällistä ymmärrystä ja työkaluja sille, mitä onnistuneen sisältömarkkinoinnin tekeminen yritykseltä vaatii.

Toisaalta myös yllätyimme tuloksista: niin selvästi ne osoittivat, kuinka kriittinen tekijä onnistumiselle on johdon näkemyksellisyys ja tuki. Kaiken keskiössä on resursointi osaaviin tekijöihin ja heidän onnistumisensa mahdollistaminen. 

Sisältömarkkinoinnin tila -tutkimus toteutettiin laadullisina yksilöhaastatteluina B2B- ja B2C-yritysten ja julkisten toimijoiden markkinointi- ja viestintäjohtajille. Haastateltavia oli yhteensä yhdeksän. Kubo vastasi haastateltavien rekrytoinnista ja Kuulas Helsinki tutkimuksen muista osioista. Haastateltaviksi valittiin sellaisia yrityksiä, jotka ovat onnistuneet sisältömarkkinoinnissaan.