Matti Lintulahti

 
Olemme Kubossa tutkineet yhdessä tutkimustoimisto IROResearchin kanssa asiakasviestinnän ja sisältömarkkinoinnin trendejä Suomessa jo vuodesta 2014 lähtien. Tänä aikana sisältömarkkinointi on kasvanut Suomessa uudeksi normaaliksi tavaksi markkinoida ja viestiä yrityksissä.
Uusin tutkimuksemme Asiakasviestinnän ja sisältömarkkinoinnin trendit 2019 kertoo, että yrityksistä 17 prosenttia on sisältömarkkinoinnin kehittyneessä vaiheessa (11 % vuotta aiemmin), kasvuvaiheessa 32 prosenttia (23 %) ja alkuvaiheessa 46 prosenttia (57 %).
Kuten aikaisempinakin vuosina, sisältömarkkinoinnissa ovat edelleen tehokkaimpia yritykset, jotka ovat tehneet ja dokumentoineet sisältöstrategian ja toimivat suunnitelmallisesti sen mukaan. Yhä useammassa yrityksessä sisältömarkkinointi koetaan aikaisempaa tehokkaampana.
Asiakasymmärrykseen perustuva sisältömarkkinointi onkin hyvä tapa oppia, mikä asiakasta kiinnostaa ja mikä parantaa brändin tunnettuutta ja asiantuntijuutta. Samalla parannetaan markkinointiviestinnän tuloksia.

Haasteina edelleen aikapula ja kyky tuottaa kiinnostavia sisältöjä

Tällä hetkellä yritykset käyttävät markkinointibudjetistaan sisältömarkkinointiin keskimäärin 31 prosenttia, kun vuosi sitten kokonaisbudjetista käytettiin siihen 24 prosenttia.
Sisältömarkkinnoinnin haasteeksi yrityksissä koetaan aikapula, liian vähäiset resurssit, kyky tuottaa mielenkiintoisia sisältöjä ja organisaation kyky tuottaa sisältöjä sekä onnistumisen mittaaminen.
Sisältömarkkinointiin satsaaminen on näkynyt erityisesti siinä, että yritykset tekevät sisältöjä enemmän itse tai yhteistyönä sisältötoimistojen kanssa. Satsausten kasvu ei ole merkittävästi lisännyt ulkoistettuja sisältömarkkinoinnin tuotantoja. 80 prosenttia kaikesta sisällöntuotannosta pyritään tekemään yrityksen sisäisillä resursseilla.

Apua asiakasymmärrykseen ja sisällöntuotannon prosesseihin

Raportissa esille tulleista koetuista haasteista näkyy se, että yritykset kamppailevat asiakasymmärryksen ja sisällöntuotannon prosessien kanssa.
Aito asiakkaan tarpeiden, huolien ja arjen ymmärtäminen on elintärkeää sille, että yritys pystyy ideoimaan, suunnittelemaan ja tuottamaan mielenkiintoisiksi ja hyödyllisiksi koettuja sisältöjä, jotka samalla edistävät yrityksen liiketoimintaa.
Sisällöntuotannon prosessien viilaus virtaviivaiseksi ja tehokkaaksi ei ole ollut mediayrityksille helppo tehtävä eikä se selvästi ole sitä muissa yrityksissäkään. Haasteiden perusteella sisältömarkkinointia tekevät yritykset harvoin pystyvät yksin tuottamaan tehokkaasti mielenkiintoista sisältöä asiakkaailleen tavalla joka toimii liiketoiminnallisesti. Yritykset tarvitsevat apua suunnittelun ja tuotannon sekä prosessien ja työn tekemisen tapojen kehittämisessä, jotta tunne aikapulasta ja resurssien vähäisyydestä helpottuisi.
Hyvä sisältökumppani tai oikein tehty ulkoistus onkin toimiva tapa ratkaista koettuja haasteita sisältömarkkinoinnissa. Onnistuneessa kumppanisuhteessa osaava yritys keskittyy johtamaan sisältöjä ja maksimoimaan liiketoiminnallisiin tavoitteisiin perustuvat sisältömarkkinoinnin tulokset. Lue lisää sisältöjen johtamisesta.

Mihin yrityksissä satsataan seuraavaksi?

Seuraavien 12 kuukauden aikana yritykset aikovat satsata sisältömarkkinoinnissa erityisesti seuraaviin asioihin: mielenkiintoisten sisältöjen tuotantoon, sisältöjen jatkuvaan ja systemaattiseen tuotantoon sekä asiakasymmärryksen lisäämiseen ja mittaamiseen.
Nämä panostuksen kohteet liittyvät toisiinsa.
Ensin pitää tuntea asiakkaat, jotta voidaan tuottaa kiinnostavia sisältöjä, jotka herättävät asiakkaiden, olemassa olevien ja uusien, mielenkiinnon. Jotta sisällöt saadaan tehtyä ja jaettua tehokkaasti ja onnistuneesti, sisäiset prosessit ja prosessit kumppanien kanssa pitää rakentaa sujuviksi ja tehokkaiksi. Kun tiedetään, mitä liiketoiminnan tavoitteita sisältömarkkinoinnilla edistetään, saadaan oikeanlaiset sisällöt oikeisiin kanaviin ja pystytään mittaamaan sisältöjen vaikuttavuutta suhteessa tavoitteisiin.
Jotta nämä panostukset olisivat mahdollisimman tehokkaita, yritysten kannattaa varmistaa että sisältöstrategia on ajan tasalla ja hyvin jalkautettu yrityksen organisaatioon ja markkinointiviestinnän kumppaneille.
Haluatko että tulemme yritykseesi kertomaan Asiakasviestinnän ja sisältömarkkinoinnin trendit tutkimuksesta? Tilaa meidät luoksesi: jarmo.hovinen@kubo.fi tai +358 500 520981
IROResearch Oy toteutti Kubon toimeksiannosta Asiakasviestinnän ja sisältömarkkinoinnin trendit 2019 tutkimuksen aineiston keruun huhti-kesäkuussa 2018. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakasviestinnän ja sisältömarkkinoinnin toteuttamista, mielipiteitä sisältömarkkinoinnistasekä kokemuksia sisältömarkkinoinnin keinoista ja tehokkuudesta. Kohderyhmänä oli yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden markkinointi- ja viestintäpäättäjät. Tutkimuksen vastaajamäärä kokonaisuudessaan oli 183.