Hanna Kangasniemi


Millainen sisältömarkkinointi jättää muistijäljen? Millainen yritys jää sisällöillään mieleen? Mitkä asiat saavat pysähtymään sisältöjen äärelle? Näihin kysymyksiin jokainen sisältömarkkinointia tekevä yritys haluaa löytää toimivan ratkaisun.

Parhaimmillaan sisältömarkkinointi palvelee aidosti asiakasta, herättää tunteita ja jää muistiin hyvällä tavalla. Onnistumisessa auttavat tarinat.

Sisältömarkkinointi on yrityksen asiakkaiden palvelemista ja kiinnostuksen herättämistä sisältöjen avulla. Ongelmien ratkaisua, asioiden taustoitusta, vinkkien antamista, jotta asiakas saisi enemmän irti yrityksen tuotteista ja menestyisi siten itse paremmin.

Viisi vinkkiä ongelman ratkaisuun, näin onnistut asiassa X tai asiantuntija kertoo. Tällaisilla  sisällöillä on taattu paikkansa, mutta silti ne hukkuvat helposti massaan. Eikä asiakas ehkä huomenna enää muista oliko se saippuatehdas Kupla vai Vaahto, joka vinkit antoi parempaan pesutulokseen.

Markkinoinnin isoja trendejä ovat tällä hetkellä vastuullisuus ja aitous. Tarinallinen sisältömarkkinointi antaa hyviä mahdollisuuksia paitsi palvella asiakkaita sisällöillä myös välittää aidosti brändin arvomaailmaa ja vastuullisuutta. Tarinaan on helpompi sisällyttää brändin ääni ja se myös sitouttaa paremmin kuin pelkät faktoihin perustuvat vinkit.

Tarinallisuus sisältömarkkinoinnissa jättää muistijälkiä

Tarinallisuus on sisältömarkkinoinnin supervoima. Tarina saa liikkeelle tunteita, ajatuksia ja tekoja. Se jättää muisti- ja tunnejälkiä. Tarina saa aikaan enemmän kuin vinkkijutut tai asiantuntijaoppaat. 

Markkinoinnissa hyvä tarina auttaa kertomaan myös asioita, joita on vaikea hahmottaa, sisäistää tai ymmärtää. Kun tarinassa ääni annetaan asiantuntijan sijasta ongelmansa ratkaisseelle asiakkaalle, se on vakuuttavampi ja konkreettisempi. Samalla se on myös uskottavampi ja aidompi. 

Tarinan avulla asioita on helpompi ymmärtää ja muistaa. Tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi asiajutun numerotilastot muistaa vain 5 prosenttia ihmisistä, kun taas yli 60 prosenttia muistaa aiheeseen liittyneen tarinan. Tarinoissa draaman kaari käännekohtineen helpottaa muistamista.

Jos esimerkiksi jutussa kerrotaan uuden it-järjestelmän hankkineen yrityksen myynnin hyvästä kehityksestä prosenttiluvuin ja myyntitilastoin, lukijat saattavat todeta, että vau, mutta seuraavana päivänä he tuskin muistavat asiaa. Kun yrittäjä kertoo sen sijaan tarinan, miten hän olisi joutunut irtisanomaan väkeä ja lopettamaan sivukonttorin, mutta on uuden järjestelmän avulla saanut sekä pidettyä työpaikat että ehkäpä vielä lisännyt työtyytyväisyyttä, it-järjestelmän hyödyt saavat syvyyttä ja asiasta jää tunnejälki. Asiakkaan näkökulmasta kerrottuna tarina toimii myös suositteluna muille alan toimijoille.

Tarina antaa aina mahdollisuuksia myös yllätyksellisyyteen, sillä se voidaan kertoa niin monesta näkökulmasta ja niin monella tavalla, välineellä ja kanavalla. Jopa Googlen hakukoneesta löytyy tarina.

Satsaa hyvään tarinankerrontaan

Hyvään tarinaan ja tarinankerrontaan kannattaa satsata sisältömarkkinoinnissa. Hyvä tarinankertoja osaa kuunnella asiakasta ja hahmottaa kunkin tapauksen keskeiset muuttujat. Hän hahmottaa tarinan päähenkilöt, uhat ja mahdollisuudet, päähenkilöiden pelot ja toiveet, oli kyseessä sitten uuden palvelun lanseeraus tai koiranruoka. 

Hyvä tarinankertoja oivaltaa, minne tarina kannattaa sijoittaa ja mistä syntyvät tarinan koukut ja käänteet. Osaavan tarinankertojan avulla asiaan saadaan näkökulma, joka kiinnostaa ja herättää tunteita. Kun myös yrityksen sisältöstrategia ja asiakasymmärrys ovat kunnossa, osataan tarina myös rakentaa niin, että se puhuttelee juuri haluttua kohderyhmää ja löytää sitä kiinnostavan muodon ja kanavan. Kaikkia kun ei voi puhutella samalla tavalla tai samassa paikassa.

Siksi yrityksen kannattaa satsata sisältömarkkinoinnissa paitsi hyvään asiakasymmärrykseen myös hyviin tarinankertojiin, jotka tuntevat yrityksen tarinan ja asiakkaat. Tarinankertojat tietävät senkin, missä vaiheessa ostopolkua millaisellekin tarinalle on paikkansa ja miten tunne- ja muistijälki syntyvät. Hyvällä, mietityllä tarinalla vahvistetaan asiakkaan ja yrityksen yhteistä matkaa.

Haluatko keskustella, millaisia tarinoita sinun yrityksestäsi voitaisiin kertoa. Olethan yhteydessä!

Lue lisää aiheesta