Matti Lintulahti

Miten suomalaiset yritykset tekevät sisältömarkkinointia ja miten ne onnistuvat siinä juuri nyt? Mihin suuntaan sisältömarkkinointi on Suomessa kehittymässä ja mitä yritysten markkinointiviestinnän päättäjät sisältömarkkinoinnista ajattelevat? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia Sisältömarkkinoinnin trendit 2017 -tutkimuksessamme, jonka toteutimme nyt neljäntenä vuonna peräkkäin. Tässä valikoima tutkimuksemme tuloksia.
1. Yli puolet yrityksistä sisältömarkkinoinnin alkuvaiheessa. Sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä 24 prosenttia on hyvin alussa sisältöjen hyödyntämisessä markkinoinnissa. 33 prosenttia on alkuvaiheessa, jossa ongelmia aiheuttavat erityisesti mittaamisen ja sisältöstrategian kehittäminen.
2. Yli puolet tekee tehokasta sisältömarkkinointia. 56 prosenttia yrityksistä kertoo tekevänsä tehokasta sisältömarkkinointia. Mutta vain 3 prosenttia tekee erittäin tehokasta sisältömarkkinointia ja saa sisällöistä kaiken tehon irti..
3. Sisältöstrategia lisää tehokkuutta. Sisältöstrategian tehneet yrityk­set tekevät tehokkaampaa sisäl­tömarkkinointia ja onnistuvat siinä huomattavasti paremmin kuin ne yritykset, jotka eivät ole tehneet dokumentoitua sisältöstrategiaa.
4. Mutta sisältöstrategian tehneitä on vain 35 prosenttia. Vaikka sisältöstrategian tehneet yritykset kykenevät tehokkaampaan sisältömarkkinointiin, sisältöstrategian tehneitä yrityksiä on 35 prosenttia sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä.
5. Kolme neljäsosaa yrityksistä lisää panostuksia sisältöihin. Sisältömarkkinointia tekevät yritykset näkevät tekemänsä toimenpiteet niin hyödyllisinä, että yksikään yritys ei ole vähentämässä sisältöjen tuotantoa seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastaajista 23 prosenttia alkaa panostaa sisältömarkkinointiin huomattavasti enemmän ja 53 prosenttia hieman enemmän kuin aikaisemmin.
6. Joka viides yritys julkaisee uutta sisältöä päivittäin. Sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä 74 prosenttia julkaisee uutta sisältöä vähintään kerran viikossa. Vain viidesosa yrittää tulla toimeen pienellä sisältömäärällä.
7. Markkinointibudjetista neljännes sisältömarkkinointiin. Sisältömarkkinoinnin osuus markkinointibudjetista vaihtelee merkittävästi eri yritysten kesken. Keskimäärin sisältömarkkinointia tekevät yritykset käyttävät markkinointibudjetista sisältöihin 24 prosenttia.
8. Tehokkaimmat viestintätavat ovat henkilökohtaista vuorovaikutusta ja hyödyllisen tiedon tarjoamista.
9. Painettu asiakaslehti on edelleen tehokkaimpien viestintäkanavien joukossa.
10. Sähköinen uutiskirje on yleisin tapa kerätä asiakastietoa, tunnistaa asiakas ja yksi tehokkaimmista viestintätavoista.
11. Facebook on tehokkain ja yleisimmin käytetty sosiaalisen median kanava tällä hetkellä.
12. Sisältöjen levittäminen maksetun mainonnan keinoin yleistyy. Noin 60 prosenttia sisältömarkkinointia tekevistä promoaa sisältöjä sosiaalisen median mainonnan, hakukonemarkkinoinnin ja printtimainonnan avulla.
13. Sisältömarkkinoinnin tavoitteet. Kolme yleisintä tavoitetta sisältömarkkinoinnille ovat myynnin lisääminen, nykyisten asiakkaiden sitouttaminen ja halutun brändimielikuvan rakentaminen sekä asiakastyytyväisyyden ylläpito ja rakentaminen.
14. Sisältömarkkinoinnin tavoitteiden ja mittaamisen välillä on ristiriita. Vaikka kaikista yleisin sisältömarkkinoinnin tavoite myynnin lisääminen, myynnin mittarit eivät ole yleisimpien mittareiden joukossa. 64 prosenttia tavoittelee sisältömarkkinoinnilla myynnin kasvattamista, mutta vain 38 prosenttia mittaa myynnin onnistumista.
Tutkimukseen vastasi 198 yrityksen markkinoinnista ja viestinnästä päättävää henkilöä. Vastaajista 16 % kuului yrityksen ylimpään johtoon, 42 % muuhun johtoon ja 37 % asiantuntijoihin. Tutkimuksen toteutti Kubon toimeksiannosta IROResearch Oy.
Tulemme mielellämme kertomaan enemmän tutkimustemme tuloksista sekä siitä, miten kohderyhmät eli kuluttajat ja yrityspäättäjät haluavat heitä puhuteltavan. Ota yhteyttä!