Iina Lievonen-Thapa

Visuaalisen suunnittelijan briiffaaminen eroaa muusta sisältötyön briiffaamisesta siinä, että visuaalisuutta saattaa olla haasteellista sanoittaa. Voi olla vaikea kertoa, minkälaista lopputulosta oikein haetaan. Aina sitä ei välttämättä edes tiedetä, eikä se haittaa, sillä työn tilaajalla ei tarvitse olla etukäteen selkeää ajatusta ilmeestä vielä briiffausvaiheessa.

Briiffissä suunnittelija tarvitsee oikeastaan vain perusraamit suunnittelutyölle kuten projektin lähtökohdat, tavoitteet, erityistoiveet, budjetin ja aikataulun. Hyvin laadittu briiffi säästää aina työtunteja ja siten myös rahaa, kun aikaa ei mene väärinymmärryksiin.

Briiffin on hyvä olla yksityiskohtainen, mutta kuitenkin riittävän väljä. Näin ennalta  käsikirjoitetut visuaaliset yksityiskohdat eivät kahlitse suunnittelua. Jotta kokonaisuus saadaan toimivaksi, suunnittelulle on jätettävä tilaa. Jokainen yksityiskohta vaikuttaa toiseen eikä viilaamiseen kannata takertua ennen kuin kokonaisuus on hahmottunut.

Briiffauksessa vastuu on myös suunnittelijalla. Hänen on osattava kysyä oikeat kysymykset ja tarkennukset, jotta hän on varmasti ymmärtänyt briiffin oikein ja suunnittelu lähtee oikeaan suuntaan.

Muista nämä, kun teet briiffiä visuaaliselle suunnittelijalle

A. Esittele yrityksesi, mitä se tekee, miksi ja kenelle. Yrityksen esittely taustoittaa projektin ja sijoittaa suunnittelijan oikeaan alkupisteeseen.

 • Mitä yrityksesi tekee ja miksi?
 • Kuka on asiakkaasi ja kenelle palvelusi on tarkoitettu?
 • Millaisessa toimintaympäristössä toimitte?
 • Mikä on toimialan kilpailutilanne? 
 • Mitkä ovat yrityksesi arvot ja toimintaperiaatteet?

B. Kuvaile, mitä projektilla halutaan saada aikaan ja miksi. Suunnittelijan tulee tietää tavoitteet, jotta hän voi perustellusti valita visuaaliset elementit vastaamaan niihin sekä luomaan toivottua mielikuvaa. Kerro myös, mitä on projektin osalta tehty jo aiemmin.

 • Mitkä ovat projektin tavoitteet?
 • Tavoitteleeko yrityksesi esimerkiksi kansainvälisiä markkinoita tai nuorempia asiakkaita?
 • Mikä on projektin lopputuloksen käyttötarkoitus?
 • Kenelle projekti on suunnattu ja kenen halutaan lopputuloksesta kiinnostuvan?
 • Onko yritykselläsi ongelma, joka voitaisiin visuaalisin keinoin ratkaista? 
 • Mitä projektin eteen on tehty aiemmin?

C. Käy läpi tarkemmat tarpeet, budjetti, prosessi, aikataulu ja jatkuvuus. Projektissa, jossa noudatetaan aiemmin luotua yritysilmettä, tulee suunnittelijalle toimittaa graafinen ohjeisto ja mahdolliset muut visuaaliset materiaalit.

 • Mitä materiaaleja tarvitaan ja mihin mennessä?
 • Mitä on sovittu jo ennalta?
 • Millaisella prosessilla halutaan edetä ja mitä suunnittelijalta odotetaan? 
 • Kenen kanssa suunnittelija kommunikoi ja vie projektia eteenpäin?
 • Onko erityistoiveita? Halutaanko tehdä jotain tavallisesta poikkeavaa?  
 • Missä projektin lopputulos näkyy?
 • Miten visuaalisia materiaaleja käytetään jatkossa ja kuka niitä käyttää tai tekee?

D. Listaa, mitä vanhasta ilmeestä halutaan säilyttää tai mitä ei missään nimessä haluta tehtävän. Jos tiedät jo etukäteen varmasti, mitä ei tulla hyväksymään lopulliseen ilmeeseen, voit sen kertoa suunnittelijalle. Toisaalta joskus ennalta kielletty tai karsastettu asia voikin toimia lopullisessa ulkoasussa: esimerkiksi vaaleanpunainen voikin olla juuri se väri, joka tekee ilmeestä tunnistettavan ja antaa toivotun mielikuvan. Ulkoasutoiveet kannattaa perustella hyvin.

 • Onko joku elementti tai asia, joka ehdottomasti halutaan ulkoasussa säilyttää? 
 • Onko esimerkiksi jotain väriä mitä ei ainakaan haluta käyttää ja miksi?

E. Hae visuaalisia esimerkkejä. Joskus visuaalisin esimerkein on helpompi kertoa, mitä ajatuksia on jo etukäteen toivotusta lopputuloksesta. Yleensä myös suunnittelija kerää esimerkkejä ja suosittelee, mitä kannattaisi tehdä.

 • Muistuuko mieleesi joku aiemmin näkemäsi visuaalinen idea, joka voisi toimia tässä projektissa? Tai joku ilme, mihin suuntaan voisit kuvitella visuaalisuutta vietävän?

Jos et tiedä mistä lähteä liikkeelle visuaalisessa uudistuksesssa tai mihin suuntaan ilmettä voisi kehittää, ota yhteyttä meihin Kubossa. Mietitään yhdessä, miten kannattaa edetä!