Matti Lintulahti

Nämä 22 asiaa auttavat ymmärtämään paremmin, mitä sisältömarkkinointi on ja mikä merkitys tarinankerronnalla ja yritysten omalla medialla on osana yritysten markkinointia ja viestintää.
Ero mainontaan
1. Sisältömarkkinointi ei ole yhtä kuin natiivimainonta tai advertoriaali. Siinä missä natiivimainonnassa ja advertoriaalissa ostetaan omalle sisällölle tilaa perinteisistä medioista, sisältömarkkinoinnin ideana on olla itse media. Sisältö ei ole mainos, vaan se tukee yrityksen toimintaa nimenomaan palvelemalla tämän asiakkaita.
Palvelua ja hyötyä
2. Hyvä sisältömarkkinointi on palvelujournalismia. Kun tarjoat jopa parempaa palvelevaa hyötytietoa kuin media, asiakkaasi kiittävät, jakavat ja suosittelevat sisältöjäsi. Parhaat sisältömarkkinoijat tekevät jo näin. Esimerkiksi lankavalmistaja Novitan Novita-lehti on suomalaisten mielestä maan arvostetuin harrastelehtibrändi.
3. Sisältömarkkinointi tuottaa aina hyötyä asiakkaalle, vaikka tarkoitus olisikin edistää myyntiä. Hyvässä sisältömarkkinoinnissa kannattaakin aina kysyä, mitä hyötyä tämä sisältö antaa asiakkaalle. Jos vastauksen antaminen ei ole helppoa, kannattaa miettiä onko sellaisen sisällön tuottamisessa mitään järkeä.
4. Sisältömarkkinointi tuottaa sisältöjä, jotka ovat oikeasti kiinnostavia käyttäjien mielestä. Hiukan kärjistäen esimerkiksi 136 minuutin Star Wars: The Force Awakens -leffan tai 100 minuutin The Lego Movien katselee ilokseen ja vielä maksaa siitä, kun taas kahden minuutin lelumyyntivideo saattaa jäädä klikkaamatta.
Ylpeys omasta sisällöstä
5. Hyvä sisältö on sellaista, jota yrityksen työntekijätkin haluavat jakaa omissa kanavissaan. Sisältöä voikin avoimesti testata omilla työntekijöillään. Jos he eivät halua sitä jakaa, kannattaa kysyä miksi eivät.
Asiakkaan kuuntelu ja ymmärrys
6. Kuuntelu ja empatia ovat hyvän sisältömarkkinoinnin peruskiviä. Kun aidosti kuuntelet ja ymmärrät asiakastasi, pystyt myös suunnittelemaan ja tuottamaan hänelle kiinnostavaa ja relevanttia sisältöä.
7. Hyvä sisältömarkkinointi kumpuaa empaattisesta tilanneherkkyydestä. Kun aistii ja ymmärtää asiakkaan tilanteen, häntä pystyy auttamaan oikeanlaisilla sisällöillä oikeassa tilanteessa. Kun tilannetaju puuttuu, hyväkin sisältö koetaan huonona.
Ajatusjohtajuus
8. Hyvä sisältömarkkinointi on ongelmien ratkaisemista. Auta asiakastasi hänen ongelmissaan, kerro parhaat vinkkisi ja ole avoin asiantuntija. Se kannattaa. Kun asiakas alkaa luottaa asiantuntijuuteesi, hänen on paljon helpompi ostaa sinulta ja suositella sinua kollegoilleen.
9. Sisältömarkkinointi on väline, jonka avulla yritys tai yhteisö voi vahvistaa omaa ajatusjohtajuuttaan valitsemassaan aiheessa. Kun tiettyjä asioita googlaamalla päätyy yrityksen sisältöjen pariin, myönteinen mielikuva yrityksestä on jo syntynyt. Ajatusjohtajaan luotetaan aina enemmän kuin sen kilpailijaan.
Design
10. Asiat ovat sitä miltä näyttävät. Jos viesti on kirkas, sen muotoilu on helppoa. Hyvän visuaalisen suunnittelun avulla myös sisältömarkkinoinnin viestit jäävät paremmin mieleen. Näin sisältömarkkinointi ei ole höpöttämistä vaan hyvin mietittyä ja visualisoitua viestintää.
Strategia ja johtaminen
11. Sisältömarkkinointi kehittää yritystä asiakaslähtöiseksi. Kun katse suunnataan asiakkaaseen, hänen tarpeisiinsa ja ongelmiinsa, yritys lähtee kehittymään oikeaan suuntaan.
12. Sisältömarkkinointi on strateginen valinta ja jatkuva toimintatapa, joka asettaa asiakkaasi keskiöön. Se on pitkäjänteinen maraton, jossa tuloksia alkaa tulla vasta kuukausien päästä uuden toimintatavan aloittamisesta. Yksittäinen kampanja ei siis ole sisältömarkkinointia, se on edelleen perinteistä kampanjapohjaista mainontaa, vaikka se tarjoaisikin sisältöjä.
13. Sisältömarkkinointi on muutosjohtajamista. Kun yrityksen koko organisaatio halutaan saada asiakaslähtöiseksi, asiakkaan näkökulmaa painottava sisältömarkkinointi on yksi mainio konkreettinen tapa muutoksen tekemiseen. Sisältömarkkinointi on asiakaslähtöisen yrityksen strateginen tapa markkinoida.
14. Hyvän sisältömarkkinoinnin tukena on sisältöstrategia. Silti vain 29 % suomalaisista markkinoijista on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian. Tuloksellisimmista sisältömarkkinoijista käytännössä jokainen on tehnyt sisältöstrategian, siis tavoitteellisen suunnitelman sisältömarkkinoinnin tekemiseksi, resursoinniksi ja johtamiseksi.
Tavoitteet ja mittaaminen
15. Sisältömarkkinointi toimii parhaiten silloin, kun sille asetetaan tavoitteet ja sen vaikutuksia seurataan. Tavoitteet voivat olla klikkejä, jakoja, peukkuja, yhteydenottoja, myyntiä, uusia asiakkaita tai mitä vaan, joka tukee yrityksen omaa strategiaa. Tärkeintä on oikeasti mitata sitä, mitä tavoitellaan.
Nopeus ja reagointikyky
16. Kun yrityksestä tulee media, pitää sen pystyä myös toimimaan ja reagoimaan yhtä nopeasti kuin media. Hyvässä sisältömarkkinoinnissa sen toteuttajilla on lupa toimia nopeasti ja kyky reagoida ajankohtaisiin tapahtumiin ilman byrokratiaa. Sisältömarkkinoinnin johtaminen vaatiikin uudenlaista ajattelua niin viestintäpäälliköiltä kuin toimitusjohtajiltakin.
Taitolaji
17. Sisältömarkkinointi on taitolaji. Vaikka välineet olisivat huipputasoa, tuloksia ei synny, jos ei ole osaamista kiinnostuksen herättämiseen. Sisällöntuotanto ja tarinankerronta vaativat omia huippuosaajia, joita ei joka paikasta löydy.
18. Hyvän sisällön takana on aina ihmisiä, joilla on jokin intohimo aiheeseen tai tekemiseen. Ihmisiä, joille lopputulos ei ole pelkkä valmis suoritus. Paras tulos syntyy, kun asettaa tekijälle raamit, joiden sisällä hän voi vapaasti keksiä keinot päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Joka asian kontrollointi ei mahdollista hyvien sisältöjen tekemistä.
19. Jos yrityksen omien sisältöjen keksiminen tuntuu haastavalta, unohda edustamasi yritys hetkeksi. Onnistunut oma media syntyy kohderyhmän kiinnostuksen kohteiden ympärille – ei yritystiedon jakamisen alustaksi. Red Bull ei tee sisältöjä energiajuomien hyödyistä eikä Porter-lehdessä esitellä Net-A-Porterin verkkokauppaa. Kiinnostava sisältö lähtee ihmisistä ja ilmiöistä, ei tuotteista.
20. Usein ajatellaan, että tarina vaatii taustalleen vetovoimaisen ihmisen tai erityisen kiinnostavan tapahtuman. Maailmassa tapahtuu kuitenkin jatkuvasti potentiaalisesti kiinnostavia asioita, joista kerrotaan kuivakkaasti tai ei ollenkaan. Hyvän tarinan taustalla voisi olla myös vuosikertomus tai satasivuinen tutkimuskin. Väliin tarvitaan ainoastaan aivot, jotka osaavat hahmottaa punaisen langan, kysyä tarvittavat kysymykset ja tarinallistaa kerrotun. Sekä hitunen luovaa uskallusta.
21. Hyvät sisällöt syntyvät oikeasta elämästä. Vain elämällä, kuuntelemalla ja olemalla vuorovaikutuksessa syntyy jälleen uusia ajatuksia.
22. Ladoimme joulukuussa totuuksia sisältömarkkinoinnista 24 joulukalenterin luukun verran firmamme Facebook-sivuilla. Kokosimme ne täksi kirjoitukseksi ja 22 tärkeäksi asiaksi. Kun teette yksittäisiä FB-postauksia tai Twitter-tviittejä, ne kannattaa suunnitella siten, että niistä kokoamalla saa yhden blogi-kirjoituksen kuten tässä olemme tehneet.
Työryhmä: Aurora Airaskorpi, Markus Frey, Jarmo Hovinen, Hanna Kangasniemi, Matti Lintulahti.