Matti Lintulahti

Toteutimme nyt toisena vuonna sisältömarkkinoinnin trendit kyselytutkimuksen Suomessa. Siihen vastasi 266 markkinointiviestinnän päättäjiin kuuluvaa henkilöä. Vastaajista 31% kuului yrityksen ylimpään johtoon, 22% keskijohtoon, 8% oli yrittäjiä ja 32% asiantuntijoita.
Tärkeimmät löydökset:

 • Sisältömarkkinoinnin suosio kasvaa Suomessa, mutta on edelleen jäljessä markkinointiviestinnän taktiikkana Pohjois-Amerikkaa, Australiaa ja Iso-Britanniaa. 81 prosenttia kyselyyn vastanneista on lisännyt sisällöntuotantoa edellisen 12 kuukauden aikana.
 • Käytetyimmät sisältömarkkinoinnin taktiikat ovat artikkelit omilla verkkosivuilla ja blogeissa sekä uutiskirjeet. Infografiikan suosio on kasvanut Suomessa selvästi. Infografiikka onkin Suomen tämän hetken markkinointitrendi kyselytutkimuksemme perusteella
 • Monikanavaisuutta pidetään tärkeänä. Printatut esitteet ja asiakaslehdet ovat edelleen yleisesti käytettyjä. Asiakastapahtumat ovat neljänneksi käytetyin taktiikka. Henkilökohtaisten tapaamisten merkitys säilyy korkeana.
 • Facebook, Linkedin ja Twitter ovat käytetyimmät sosiaalisen median kanavat. Kuluneet vuoden aikana Twitterin suosio on kasvanut merkittävästi. Maailmalla sosiaalisen median kanavia hyödynnetään edelleen enemmän kuin Suomessa.
 • Bränditietoisuus ja asiakkaiden sitouttaminen ovat sisältömarkkinoinnin tärkeimmät liiketoiminnalliset tavoitteet, mutta niiden saavuttamista ei mitata kunnolla. Yleisimmät mittarit ovat kävijämäärä omilla verkkosivustoilla, asiakastyytyväisyys ja myynnin kasvu.
 • Suomessa ongelmana on edelleen dokumentoidun sisältöstrategian puute ja Suomi on jäljessä suunnitelmallisen sisältömarkkinoinnin toteuttamisessa. Sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä vain 29 prosenttia on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian.
 • Yritykset näyttävät kuitenkin heränneen sisältöstrategian tarpeeseen, sillä 19 prosenttia vastaajista kertoo tekevänsä sisältöstrategian seuraavan 12 kuukauden kuluessa.
 • 45 prosenttia kokee tekemänsä sisältömarkkinoinnin olevan joko erittäin tehokasta tai tehokasta. Tehokkaat sisältömarkkinoijat ovat muita useammin tehneet dokumentoidun sisältöstrategian.
 • 51 prosenttia arvioi kasvattavansa sisältömarkkinoinnin budjettia seuraavan 12 kuukauden aikana.
 • Suurin panostus kohdistuu mielenkiintoisten sisältöjen tuotantoon, sisältöjen jatkuvaan ja systemaattiseen tuotantoon sekä sisältöjen parempaan organisointiin eri kanavissa.
 • Mutta yritykset kohdentavat sisältöjä huonosti asiakastarpeiden ja asiakkaan ostoprosessin mukaan. Tärkein kohdentamisen syy ovat omat tuotteet ja palvelut, mikä sopii huonosti sisältömarkkinointiin.

Tutustu tuloksiin alla olevassa slideshare-esityksessä: