Matti Lintulahti

Miten suomalaiset yritykset tekevät sisältömarkkinointia ja miten ne onnistuvat siinä? Mihin suuntaan sisältömarkkinointi on Suomessa kehittymässä ja mitä yritysten markkinointiviestinnän päättäjät sisältömarkkinoinnista ajatteluvat juuri nyt? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia Sisältömarkkinoinnin trendit 2016 -tutkimuksessamme, jonka toteutimme nyt kolmantena vuonna peräkkäin.
Tässä valikoima tutkimuksen tuloksia. Yhteenvetoraportti löytyy Slideshare-palvelusta ja tulemme mielellämme kertomaan enemmän tutkimustemme tuloksista.
1. Sisältömarkkinoinnin hyödyntä­minen on Suomessa jäljessä mui­ta maita, joissa vastaava trenditutkimus toteutetaan. Suomessa 79 prosenttia vastanneista yrityksistä tuottaa aktiivi­sesti sisältöjä asiakkailleen.
2. 54 prosenttia yrityksistä tekee erittäin tehokasta tai tehokasta sisältömarkkinointia.
3. Sisältöstrategian tehneet yrityk­set tekevät tehokkaampaa sisäl­tömarkkinointia ja onnistuvat siinä huomattavasti paremmin kuin ne yritykset, jotka eivät ole tehneet dokumentoitua sisältöstrategiaa.
4. Yritykset kohdentavat sisältöjä huonosti asiakastarpeiden ja asiakkaan ostoprosessin mukaan. Kai­kista yleisimmin sisältöjä kohdennetaan tarjottavien tuotteiden ja palveluiden mukaan, mikä sopii huonosti sisältömarkkinointiin.
5. Isot yritykset (yli 500 henkilöä) kiri­vät pienemmiltä karkuun. Ne ovat muita useammin tehneet sisältöstrategian, hyödyntävät asiakasdataa muita paremmin ja kohdentavat yleisem­min sisältöjä asiakkaiden ostoprosessin perusteella.
6. Tehokkaimmat viestintätavat ovat henkilökohtaista vuorovaikutusta ja hyödyllisen tiedon tarjoamista.
7. Digitaalisista kanavista tehokkaim­pien joukkoon nousevat videot, sosiaalinen media sekä artikkelit niin yrityksen omilla sivuilla kuin muilla verkko­sivuilla.
8. Youtube ja Linkedin ovat tehok­kaimmat sosiaalisen median kana­vat. Facebookin merkitys on laskenut.
9. Painettu asiakaslehti on edelleen tehokkaimpien viestintäkanavien joukossa.
10. Mielenkiintoisten sisältöjentuotan­to on toiseksi suurin haaste yrityk­sille aikapulan jälkeen. 69 % yrityksistä aikoo panostaa tulevan 12 kuukauden aikana paljon aikaisempaa enemmän mielenkiintoisten sisältöjen tuotantoon.
Tutkimukseen vastasi 234 yrityksen markkinoinnista ja viestinnästä päättävää henkilöä. Vastaajista 38 % kuului yrityksen ylimpään johtoon, 17 % keskijohtoon ja 21 % päällikkötasoon, 4 % oli yrittäjiä ja 21 % asiantuntijoita. Tutkimuksen toteutti IRO Reaserch.