Matti Lintulahti

Sisältömarkkinointia tekevistä suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista kolmasosa on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian. Tämä joukko tekee muita tuloksellisempaa sisältömarkkinointia, paljastaa Kubon tilaama ja IRO Researchin toteuttama Sisältömarkkinoinnin trendit 2017 -tutkimus.
Sisältömarkkinoinnissa aloittaville ja alkuvaiheessa oleville tiivis sisältöstrategian ABC, mikä sisältöstrategia on ja mitä ongelmia se ratkaisee:

A: Mitä sisältömarkkinointi on?

Sisältömarkkinointi on strateginen markkinointiviestinnän lähestymistapa, jossa keskitytään asiakkaalle merkityksellisten, arvokkaiden ja hyödyllisten sisältöjen luomiseen ja jakamiseen, selkeästi määritellyn kohderyhmän houkuttelemiseen tai sitouttamiseen – tavoitteena vaikuttaa kohderyhmään tuloksellisella tavalla.

B: Mikä sisältöstrategia on?

Sisältöstrategia on tavoitteellinen suunnitelma ja jatkuva oppimisprosessi siitä, miten sisältöjen avulla vaikutetaan haluttuihin kohderyhmiin, ja miten oikeanlaisia, vaikuttavia sisältöjä tuotetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, oman yrityksen liiketoiminnan tavoitteelliseksi parantamiseksi.

C: Millaisia hyötyjä sisältöstrategia tuo?

Tässä lista ongelmia, jotka usein nousevat, jos sisältöstrategiaa ei ole tai sitä ei ole tehty kunnolla:

 1. Tehdään hyviä sisältöjä mutta ei saada niitä jaettua eikä saada sisällöille yleisöä.
 2. Tuotetaan sisältöjä ja saadaan ne jaettua, mutta asiakkaat eivät kiinnostu niistä.
 3. Tavoitetaan liian pieni osuus halutusta kohderyhmästä.
 4. Ei saada haluttuja kohderyhmiä kiinnostumaan yrityksestä.
 5. Ei saada aikaan haluttuja tuloksia, vaikka on investoitu uusiin kanaviin.
 6. Markkinoinnin automaatio ei tuo haluttuja  tuloksia.
 7. Orgaaninen löydettävyys verkossa ei ole kasvanut.
 8. On ongelmia sisältöjen tuottamisen resursoinnin ja osaamisen kanssa.
 9. Organisaatio on siiloutunut eikä kaikkien tietotaito ole markkinoinnin ja myynnin käytössä.
 10. Markkinointi ja myynti ovat liian kaukana toisistaan eikä yhteistyö toimi kunnolla.
 11. Markkinointiviestintä on lyhytjänteistä ja kiireellistä. Joudutaan reagoimaan eikä pystytä olemaan proaktiivisia.

Jos kärsit jostain näistä ongelmista, ota yhteyttä niin kerromme lisää, miten voit saada sisältöstrategiasta ongelmiisi apua: matti.lintulahti@kubo.fi