Kubo sai tehtäväksi luoda Tieran palvelualustalle visuaalisen ilmeen, nimen, sloganin, tarinan ja avainviestit. Tämän työn tuloksena syntyi Tiera Digius. Tiera Digius on Kuntien Tieran innovatiivinen alusta kuntatoimijoiden ja hyvinvointialueiden palveluketjujen digitalisoimiseen ja ennakoivan tietojohtamisen mahdollistamiseen. Avainviestien pohjalta työstettiin myös sisältösuunnitelma ja avainviestejä tukevat sisällöt.

Sisällöt tukevat avainviestejä ja bränditarinaa

Tiera Digiuksen tarinan ja brändimateriaalin pohjalta tehtiin sisältösuunnitelma markkinointitoiminpiteiden tueksi. Sisältöjä alettiin tuottaa valituissa kanavissa​. Avainviestien ja bränditarinan sanoma otettiin alusta asti mukaan sisältösuunnitteluun ja palvelun tavoitteita purettiin viestejä tukeviin sisältöihin.

Jokaisen sisällön kohdalla mietittiin, miten se tukee sekä Digiuksen tiimin tavoitteita että istuu valittuihin avainviesteihin ja samalla henkii bränditarinan sanomaa. Sisällöntuotanto on jatkuvaa ja noudattaa jatkossa sovittua mallia.

Avainviestit on tärkeä jalkauttaa kaikkeen viestintään ja markkinointiin ja niiden tehtävä on muistuttaa sisällöntekijöitä, mikä on tärkeää asiakkaille ja millaista mielikuvaa yrityksen palvelusta halutaan vahvistaa. Kun sisällöt tukevia avainviestejä ja ne on tehty selkeästi valitulle kohderyhmälle, on myös helppo rakentaa luottamusta ja tunneyhteyttä sisältöjen lukijoihin/katsojiin. Avainviestien ottaminen tueksi sisällöntekoon auttaa myös vahvistamaan palvelun erottautumistekijöitä kilpailijoihin.

Sisältöjä on tehty verkkosivustolle ja jaettu uutiskirjeissä, jotka tavoittavat hyvin Tieran kohderyhmiä. Uutiskirjesisällöissä on on nostettu esiin uuden tuotteen markkinoinnissa kulloinkin painotettuja asioita ja ne on tuotettu ja julkaistu niin, että ne tukevat markkinointisuunnitelmaa ja sen muita toimenpiteitä, kuten webinaareja.

Kaikkea ei ole haluttu kertoa yhdellä kertaa vaan tuotteen ominaisuuksia, hyötyjä asiakkaalle, taustalla olevaa tiimiä ja tekemisen mallia on valotettu eri jutuissa. Juttutyyppeinä käytetään muun muassa taustajuttuja ja asiakastarinoita.

Palvelualustan brändityön vaiheet

Kohderyhmäymmärryksestä jatkuvaan, asiakaslähtöiseen sisällöntuotantoon.

1

Kohderyhmäymmärrys:
Määrittelimme mitä arvoa palvelualusta tuottaa asiakkailleen

2

Erottautumistekijät:
Uuden palvelualustan tavoitemielikuva ja ominaisuudet

3

Nimeäminen:
Nimen ja sloganin ideointi

4

Avainviestit:
Tarina, lupaus ja avainviestit

5

Viestintäkonsepti:
Konseptin luominen ja viestintäsuunnitelman sparraus

6

Jatkuva sisällöntuotanto:
Avainviestien kommunikointi nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille

”Kubo auttoi meitä saamaan tuotteellemme nimen ja nykyaikaisen brändin. Brändin ja sen avainviestien pohjalta olemme Kubon ammattitaitoisten tekijöiden kanssa tehneet markkinointisuunnitelman ja ideoineet sisältöjä, joiden avulla olemme saaneet tuotteemme näkyviksi ja tunnetuksi. Se onkin herättänyt erittäin paljon mielenkiintoa asiakkaidemme parissa.”

Sari Koljonen, kehitysjohtaja, Kuntien Tiera Oy