Tietojärjestelmiä ja asiantuntijapalveluja apteekki- ja terveydenhuoltoalan yrityksille tuottavan Receptumin haasteena oli kova kilpailu kotimaassa. Tavoitteena oli kasvun hakeminen sekä kansainvälistyminen pohjoismaisille markkinoille. Tämän tavoitteen vauhdittajaksi Receptum valitsi Kubon.

Receptum halusi avata paremmin palvelujaan olemassaoleville ja potentiaalisille asiakkaille, kasvaa markkinajohtajaksi ja laajentua Pohjoismaihin. Näitä tavoitteita lähdettiin hakemaan markkinointiviestinnällä ja sen ytimeksi valittiin sisältömarkkinointi.

Kubo tuotti Receptumille sisältöstrategian ja jatkuvan sisällöntuotannon mallin ja on tämän jälkeen tuottanut sisältöstrategian mukaista sisältöä Receptumin verkkosivuille ja huolehtinut sen jakelusta kohderyhmille. Yrityksen kasvun tukemiseksi Kubo uudisti myös Receptumin brändi-ilmeen kansainväliseksi sekä verkkosivut monikieliseksi (suomi, ruotsi, englanti) kahta erilaista kohderyhmää palvelevaksi kokonaisuudeksi. Jatkuvasti päivittyvä sisältöstrategia on ollut yrityksen jatkuvan markkinoinnin kulmakivi.

Työskentely

1

Asiakasymmärryksen kartoitus. Ostajapersoonien ja ostopolkujen määrittely työpajapohjaisesti.

2

Sisältöstrategian tekeminen. Kasvutavoitteita vastaavan uuden yritysilmeeen toteutus ja jalkautus uutiskirjeeseen ja verkkosivustolle. Suunnitelmallisen sisältömarkkinoinnin käynnistäminen.

3

Kuukausittainen auttavien ja opastavien sisältöjen tuotanto, sisältöjen jakelu valituille kohderyhmille sekä tulosten seuranta ja sisältöjen kehittäminen niiden pohjalta.

4

Kasvun ja kansainvälistymisen myötä brändin kirkastus ja verkkosivuston uudistaminen monikieliseksi, useita kohderyhmiä tavoittavaksi Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinoille.

Tulokset

Receptum on kasvanut Suomessa haastajasta markkinajohtajaksi. Viestinnän kokonaistyytyväisyys (täysin tai hyvin tyytyväinen) on parantunut 42 prosentista 68 prosenttiin. Pohjoismaissa Receptumista on kasvanut  merkittävä tekijä apteekkialan it-ratkaisujen tuottajana ja konsulttina. 

Neljälle eri kohderyhmälle lähtevien uutiskirjeiden avausprosentit ovat keskimäärin selvästi yli 40 , osalla jopa yli 50. Klikkausprosentit ovat reippaasti yli alan keskiarvon. Sisällöt tunnetaan, niitä luetaan ja niihin viitataan. Ne toimivat myös myynnin työkaluina. Receptum on saavuttanut apteekkialalla ajatusjohtajan aseman.

61 %

Viestinnän kokonaistyytyväisyyden kasvu

56 %

Uutiskirjeen avausprosentti

30 %

Uutiskirjeen klikkausprosentti

Tarinat, joissa apteekkarit opastavat kollegoitaan ja joihin mahdollisimman moni asiakkaamme voi samaistua, ovat tehokkaita. Niitä luetaan ja niiden perusteella tulee myös myyntisoittoja. Merkittävä virstanpylväs on se, että meistä on tullut alan markkinajohtaja.

Juha Antila, toimitusjohtaja

Asiakas ja toimiala
Receptum on teknologiayritys, joka yhdistää teknologian huippuosaamisen apteekkitoimialan ymmärrykseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.