Kubo suunnitteli elintarvikeviennin ammattilaisille suunnatulle Miit-rekrytointipalvelulle logon, nimen ja visuaalisen ilmeen sovelluksineen.

Uudelle rekrytointipalvelulle oli Fennopromon selvitysten mukaan tarvetta elintarvikekentällä. Vientiosaajien puute on keskeisimpiä ruokaviennin kasvua hidastavia tekijöitä. Yritykset tarvitsevat osaavaa vientimyynnin henkilöstöä sekä uusia, joustavia työntekijöiden rekrytoinnin tapoja. Uuden rekrytointipalvelun tavoitteena onkin helpottaa vientiosaajien rekrytointia elintarvikealan kansainvälistyviin yrityksiin.

Visualinen ilme

Rekrytointipalvelulle haluttiin raikas ja moderni ulkoasu, joka houkuttelee elintarvikealasta kiinnostuneita vientiosaajia. Sivuston rakenne suunniteltiin siten, että hakija tai työnantaja löytävät tarvitsemansa tiedon mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Hero-video ja ikonien animaatiot tuovat ilmeeseen dynaamisuutta ja omaleimaisuutta.

Miit-logoa käytetään sekä perusmuodossaan että alaviitteiden kera.

Värimaailma on yksinkertainen. Pääväri on vihreä ja teksti tummanharmaa. Neonvihreää, valkoista ja muita harmaan sävyjä käytetään lähinnä aksenteissa ja grafiikassa. Kaikissa materiaaleissa saavutettavuus on vähintään AA-tasoa.

Grafiikalla on iso rooli Miit-palvelun ilmeessä. Nuolet ja muut elementit ohjaavat palvelun käyttäjää sivustolla. Ihmis- ja ruokapakkauskuvakkeet tuovat pehmeyttä, ilmeikkyyttä ja inhimillisyyttä.

Videoiden ja kuvien tunnelma on luonnollinen ja raikas. Pääosassa ovat ihmiset, joiden kautta välittyy ammattitaitoinen, energinen ja ystävällinen Miit-mielikuva.

Visuaalisen ilmeen suunnittelun lisäksi Kubo osallistui palvelun strategiseen konseptointiin ja nimen ideointiin. Verkkosivun teknisestä toteutuksesta vastasi Fennopromon valitsema kumppani.

Miit-palvelussa on kolme linjaa: Fast, Flex ja Prep. Jokaiselle alalinjalle suunniteltiin oma versio Miit-logosta.

Fennopromo auttaa suomalaisia elintarvikealan yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä sekä toteuttaa ajankohtaisia projekteja ala kehittämiseksi. Lisäksi heiltä saa räätälöityjä henkilöstöratkaisuja elintarvikeviennin tarpeisiin. Miit on Fennopromon ideoima ja omistama rekrytointipalvelu.