Kubo laati yhteistyössä asiakkaan tiimin kanssa sisältöstrategian M2-Kodeille. Samalla uudistettiin verkkosisältöjä ja suunniteltiin uusi sisältöstrategian mukainen mediakonsepti.

Lähtökohdat

Sisältöstrategiatyössä luotiin kokonaiskuva M2-Kotien viestinnästä ja markkinoinnista sekä kirkastettiin miksi viestintää tehdään, kenelle, miten ja missä kanavissa. Strategisena tavoitteena oli päivittää nykyisiä ja löytää uusia media- ja kanavaratkaisuja, jotta asukkaille saadaan välitettyä kiinnostavasti tietoa M2-kodeista, asukastoiminnasta ja asumisesta ylipäätään. Haasteen viestinnälle asetti M2-Kotien heterogeeninen asukaskunta.

Strategiatyön vaiheet

Olemassa olevalle medialle laadittiin uusi strategian mukainen konsepti. Verkkoon ideoitiin uusia ja nykyisiä asukkaita palvelevia sisältöjä. 

1

Lähdimme liikkeelle asukaspoluista ja asukkaiden tarpeista, jotka ohjasivat sisältöstrategian suunnittelua.

 

2

Olemassa olevalle medialle laadittiin strategian mukainen konsepti. Verkkoon ideoitiin uusia ja nykyisiä asukkaita palvelevia sisältöjä. 

3

Kaikelle tekemiselle laadittiin tavoitteet ja mittarit.

4

Dokumentoitu strategia sisälsi strategiset elementit, mediakonseptin, uudet sisältöideat sekä strategian toteuttamiseen vaadittavan prosessin. 

Tulokset

Sisältöstrategia ja siihen sisällytetty mediakonsepti on ohjannut tekemistä systemaattisesti. Tämä on tuottanut myös tulosta: Asukaslehti M2 sai vuonna 2018 kunniamaininnat kansainvälisessä Folio Awards -kilpailussa parhaan ulkoasun ja parhaan kannen sarjoissa.

Lehti on saanut todella paljon positiivista palautetta varsinkin raikkaasta ja erottuvasta ulkoasustaan. Mielestämme ulkoasu kuvastaakin juuri sitä, mitä M2-Kotien brändi on: värikäs ja elämäniloinen.

Y-Säätiön viestintäpäällikkö Laura Penttilä

Asiakas & toimiala

M2-Kodit on kohtuuhintaiseen asumiseen keskittynyt yhtiö, jolla on vuokra-asuntoja jo yli 11 000 eri puolilla Suomea 30 paikkakunnalla. M2-Kodeilla ollaan sitä mieltä, että koti on enemmän kuin vain asunto, eivätkä kaikki rahat eivät saa mennä asumiseen. Elämästä pitää saada nauttia. M2-Kotien tavoite on tarjota vuokrakoteja, joihin asukkailla on varaa.  M2-Kodit on Y-Säätiö-konsernin kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon, ARA-vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö.