I-Mediat yhdisti maakuntamediansa Ilkan ja Pohjalaisen, ja uusi julkaisu Ilkka-Pohjalainen lanseerattiin alkuvuodesta 2020. Kubon suunnitteleman uuden brändin lanseerauskampanjan ideana oli murtaa stereotypioita ja rohkaista ihmisiä ottamaan asioista selvää lukemalla uutta Ilkka-Pohjalaista.

Tavoitteena oli rakentaa Ilkka-Pohjalaisen brändiä vahvasti alueellisena, asukkaita lähellä olevana ja kiinnostavana mediana.

Lanseerauskampanjassa keskeisessä roolissa oli mainosfilmi, jota näytettiin alueellisessa televisiossa, digimainonnassa ja I-Medioiden omissa kanavissa. Mainosvideoita päädyttiin tekemään kaksi erilaista noin 30 sekunnin pituista filmiä,  jotka versioitiin eri kanaviin. Videota käytettiin myös myynnin tukena.

Mainosvideon idea pohjautui  Ilkka-Pohjalaisen brändilupaukseen parantaa lukijoiden ymmärrystä maailmasta. Alustava, uuden tuotteen brändiä tukeva idea mainosvideoon luotiin kampanjan konseptointivaiheessa, jolloin kampanjan sloganiksi valittiin Laajenna tajuntaasi.

Laajenna tajuntaasi -kampanjan kokonaisuus 

  • Mainoselokuva
  • Kampanjasivusto
  • Somemainonta
  • TV-mainonta
  • Display-mainonta
  • Radiomainonta
  • Printtimainonta
  • Suoramainonta

Asiakas & toimiala

I-Mediat Oy on monikanavainen digitaalinen mediatalo, joka julkaisee monikanavaisia maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä ja tuottaa sekä digitaalisia että painettuja markkinointi- ja viestintäpalveluja yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille. Kubo on ollut I-Medioiden kumppani keväästä 2018. www.i-mediat.fi