Hartwall Capitalin visuaalinen ilme kaipasi päivitystä. Edellisestä Kubon tekemästä isommasta uudistuksesta oli kulunut jo kolme vuotta.

Tavoitteet

Visuaalinen ilme haluttiin saada vastaamaan HC-Storya ja puhuttelemaan Hartwallin suvun nuorempia jäseniä. Asiakas toivoi ilmeeseen lisää väriä, elämää ja modernimpaa eteenpäin katsovaa tunnelmaa. Visuaalisen ilmeen avainsanoja ovat aitous, merkitys, uusi työ, kestävä kehitys, vastuullisuus ja tulevaisuus.

Outi Kainiemi valittiin tekemään uudet kuvitukset. Niihin tuotiin aikaisempia kuvituksia enemmän väriä välittämään positiivista tunnelmaa.

Näin työ eteni

1

Analyysi nykyisestä ilmeestä. Päätös siitä, mitä säilytetään, mitä poistetaan ja mitä uutta tuodaan ilmeeseen.

2

Logo, typografia, värien ja kuvamaailman päivitys sekä kuvittajan valinta ja kuvitusten toteutus.

3

Uusien elementtien tuominen brändiohjeistoon. Brändiohjeiston päivitys.

4

Visuaalisen ilmeen päivitys mm. verkkosivuille, esitteisiin, folderiin, PowerPoint- , Word- ja Excel-pohjiin.

Luova ratkaisu

Brändin visuaalisen ilmeen päivityksessä keskeisessä roolissa oli kuvitukset.

Hartwall Capital on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tavoittelee kestävää arvonkehitystä aktiivisen omistajuuden kautta. Yritys sijoittaa lähinnä suomalaisiin  yrityksiin, jotka edustavat  houkuttelevaa arvopotentiaalia sekä  kehittää näitä yrityksiä toimimalla  pitkäjänteisenä ja aktiivisena  omistajana.

Kubo on uudistanut Hartwall Capitaln brändin vuosina 2017 ja 2020.