Enter Espoo auttaa yrityksiä, sijoittajia, vierailijoita ja matkailun ammattilaisia löytämään oikeat palvelut, kumppanit ja kohteet Espoon innovaatio- ja matkailuekosysteemeissä.

Projektin tarkoituksena oli päivittää Espoo Marketingin yritysidentiteetti, muotoilla Espoo Marketingin uusi nimi (Enter Espoo) sekä luoda yhtiölle kokonaan uusi visuaalinen ilme ydinviesteineen. Projektille asetettiin kolme tavoitetta:

  • luoda tätä aikaa ilmentävä, dynaaminen ja elastinen brändi, joka puhuttelee Enter Espoon monenlaisia kohderyhmiä
  • luoda mielikuva Enter Espoosta helposti lähestyttävänä, luotettavan ja  osaavana, yhteistyökumppanina, jonka tarjoamat palvelut auttavat yrityksiä menestymään
  • vahvistaa Enter Espoon tarinaa selkeiden ydinviestien ja visuaalisuuden avulla

Työtapa

Iteratiivisen työpajatyöskentelyn avulla asiakkaan tiimi osallistettiin aktiivisesti työn etenemiseen. Molemminpuolinen sitoutuminen sovittuun työtapaan mahdollisti projektin nopean etenemisen ja laadukkaan lopputuloksen.

Kuvaus prosessista

1

Strateginen näkemys erottautumistekijöistä 

 

2

Enter Espoon brändi-identiteetin ja -persoonan luominen

 

3

Visuaalisen identiteetin reunaehdot ja avainviestit

 

4

Visuaalisen ilmeen suunnittelu 

 

5

Visuaalisen ilmeen soveltaminen eri kanaviin

Olemme saaneet paljon kehuja Enter Espoon uudesta visuaalisesta ilmeestä. Kehuja on tullut ihan kaikilta, se on ollut hyvin spontaania. Kaikki, mitä meidän briiffissä oli, on toteutunut. Myös työilmapiiri on muuttunut uudistuksen myötä. Olemme ylpeitä uudesta ilmeestä, ja se on auttanut työntekijöitämme sitoutumaan työpaikkaansa.

Jaana Tuomi, CEO, Enter Espoo

Enter Esppon nettisivut uudistuivat syksyllä 2020 uutta ilmettä vastaaviksi.

Enter Espoon ilmeen esittelyvideo.