Baltic Yachts on Kubon monivuotinen asiakas. Yritys valmistaa ja myy ainoana maailmassa isoja purjehdusjahteja, joiden runko on valmistettu täysin hiilikuidusta. Verkkosivusto oli aikansa elänyt ja toiveena oli suunnitella brändiä paremmin tukeva sivusto.

Superjahtien maailmassa mielikuvat ja visuaalisuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Samalla myös innovaatiot ja yksittäisten jahtien ominaisuudet ja tekniset ratkaisut haluttiin tuoda paremmin esille.

Baltic Yachts -verkkosivusto

Strategia

Työn perustana toimi brändityö, joka oli jo aikaisemmin toteutettu Kubon toimesta. Siinä kartoitettiin markkinatilanne sekä kilpailijat, dokumentoitiin Baltic Yachtsin vahvuudet ja heikkoudet sekä määriteltiin brändin keskeiset rakennuspalikat. Verkkossuunnittelun pohjana toimi myös analytiikka, jota on analysoitu neljännesvuosittain useamman vuoden ajan. Kohderyhmä on kuitenkin niin rajattu, ettei analyytiikan perusteella voitu vetää liian pitkälle vietyjä loppupäätelmiä. Varsinaisen suunnittelun lähtölaukaus oli verkkosivutyöpaja, johon osallistuivat kaikki Baltic Yachtsin avainhenkilöt.

Sivuston rakenne on modulaarinen

Sivuston modulaarinen rakenne mahdollistaa hyvännäköisten alasivujen toteuttamisen helposti ja nopeasti, ilman koodausta. Se on suuresti helpottanut sivuston ylläpitoa.

Elisabet Holm, Head of Marketing
Laadukkaat henkilöstökuvat
Sivuston suunnittelussa oli tärkeää ottaa huomioon sekä mobiili- että näyttöpäätekäyttö

Kuvien ja videoiden keskeinen rooli oli suunnittelun lähtökohtana. Haluttiin luoda sivusto, joka ensin häikäisee visuaalisuudellaan, toisaalta myös antaa mahdollisuuden oppia veneiden teknisistä ominaisuuksista ja Baltic Yachtsin yrityskulttuurista ja innovatiivisuudesta.

Sivuston rakenne pidettiin mahdollismman yksinkertaisena yhdistelemällä sisältöä ja poistamalla kaikki turha.

Toteutus

Sivusto on rakennettu täysin modulaarisesti, joka mahdollistaa sivujen rajattoman rakenteellisen ja sisällöllisen muokkaamisen ilman koodaamista. Samalla lailla voidaan myös luoda uusia alasivuja. Sivujen eri osat ovat moduuleja, joista sivut kootaan.

Baltic Yachts -sivusto toteutettiin WordPress-alustalle ja toteuttajaksi valikoitui Wikström Media. Paikallinen toimija, joka pystyy toteuttamaan myös kuva- ja videotuotantoja tarvittaessa. Uusi sivusto julkaistiin toukokuussa 2019.

Baltic Yachts Oy Ab Ltd on Pietarsaaressa toimiva, superjahteja hiilikuidusta rakentava yritys. Jahdit ovat ensi-sijaisesti purjeveneitä ja suurin tähän mennessä on 197 jalkaa pitkä “Hetairos”.