Visuaalinen ilme

Yritysilme on yritykselle luotu visuaalinen ilme. Ilme koostuu yrityksen logosta, väreistä, typografiasta, graafisista elementeistä ja kuvista.  Visuaalista ilmettä käytetään kaikissa yrityksen viesteissä. Sen avulla yritys on tunnistettava ja erottuu muista toimijoista.

Onko yrityksesi visuaalinen ilme ajassa kiinni? Vastaako nykyinen yritysilme yrityksen nykyistä toimintaa? Pitäisikö visuaalista ilmettä päivittää, kun yritys on kasvanut? Entä  miten visuaalinen ilmeesi toimii digitaalisissa kanavissa?

Miten yritysilme uudistetaan?

Me Kubossa uskomme, että hyvä yritysilme vahvistaa yrityksen mielikuvaa ja heijastaa brändin ydintä. Se tekee näkyväksi yrityksen arvot ja toimintaperiaatteet.  Visuaalisen ilmeen systemaattisella käytöllä yrityksestä tulee helposti tunnistettava, persoonallinen ja ainutlaatuinen.

Yritysilme perustuu yrityksen brändistrategiaan, jossa määritellään, mitä kohderyhmää yritysbrändin ensisijaisesti halutaan puhuttelevan ja miten brändi viestii ja toimii.  Näihin perustuu myös brändin visuaalinen ilme. Yritysilmeen uudistuksen toteutustapoja on monia, mutta me Kubossa ajattelemme kaiken muun olevan turhaa, jollei tiedossa ole, kehen visuaalisen ilmeen avulla halutaan vaikuttaa ja miksi.

Kubo on strateginen ja luova sisältötoimisto, ja me kubolaiset joukko intohimoisia sisältömarkkinoinnin, viestinnän, markkinoinnin, tarinankerronnan ja designin ammattilaisia. Olemme tunnettuja uusista ideoista, laadukkaasta työstä, inhimillisestä otteesta sekä tuloksellisesta viestinnästä ja brändin rakentamisesta.

Jarmo Hovinen

Haluatko lisätietoja tai tavata meidät?
Soita tai meilaa Jarmolle.

Jarmo Hovinen
0500-520981
jarmo.hovinen@kubo.fi

Yhteydenottolomake