Vaikuttajastrategia

Tuntuuko, ettet saa vaikuttajamarkkinoinnin avulla tuloksia?

Vaikuttajamarkkinoinnin strategia on tavoitteellinen suunnitelma, jonka avulla organisaatio nostaa vaikuttajat suunnitelmallisesti markkinoinnin tärkeäksi sidosryhmäksi.

Vaikuttajastrategiassa suunnitellaan, miten vaikuttajat ja heidän seuraajansa otetaan mukaan yrityksen markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. 

Tuntuuko, ettet saa vaikuttajamarkkinoinnin avulla tuloksia? Haluatko integroida vaikuttajamarkkinoinnin kiinteäksi osaksi markkinointistrategiaasi? Kaipaatko apua vaikuttajamarkkinoinnin suunnitteluun, resursointiin ja tulosten mittaamiseen? Vaikuttajastrategian luominen auttaa organisaatiotasi luomaan vaikuttajamarkkinoinnista jatkuvan toimintamallin yksittäisten kampanjalähtöjen sijaan. 

Miten vaikuttajastrategia toteutetaan?

Vaikuttajastrategiassa määritellään suhteiden rakentaminen vaikuttajiin, kaupallisen yhteistyön tavat, yrityksen tai brändin suosittelumarkkinoinnin ja hakukonenäkyvyyden rakentaminen sekä vaikuttajien luomien sisältöjen jakelu ja hyödyntäminen yrityksen omissa kanavissa. Vaikuttajamarkkinoinnilla on roolinsa niin kohderyhmiin vaikuttamisessa ostopolun eri vaiheissa kuin osana asiakaskokemusta. 

Vaikuttajastrategian toteutustapoja on monia, mutta me Kubossa ajattelemme kaiken muun olevan turhaa, jollei tiedossa ole, keihin vaikuttajien avulla halutaan vaikuttaa ja miksi. Kun tunnemme yleisömme, voimme luoda sisältöjä, jotka koskettavat juuri heitä.

Olemme luoneet monivuotisen kokemuksemme pohjalta selkeän mallin liiketoimintaa tukevan vaikuttajastrategian luomiselle ja tulokselliseen vaikuttajamarkkinointiin. Lisäksi koulutamme organisaatioita vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämiseen. 

Kubo on strateginen ja luova sisältötoimisto, ja me kubolaiset joukko intohimoisia sisältömarkkinoinnin, viestinnän, markkinoinnin, tarinankerronnan ja designin ammattilaisia. Olemme tunnettuja uusista ideoista, laadukkaasta työstä, inhimillisestä otteesta sekä tuloksellisesta viestinnästä ja brändin rakentamisesta. 

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja tai tavata meidät?
Soita tai meilaa Jarmolle.

Jarmo Hovinen 0500-520981

jarmo.hovinen@kubo.fi