Sisältömarkkinointi

Hyvät sisällöt johdattavat asiakkaita ostopolulla ostopäätökseen asti.

Sisältömarkkinointi on yrityksen tai organisaation markkinointiviestintää, joka suunnitellaan ja tehdään asiakkaan tarpeista käsin tarjoamalla asiakasta hyödyttäviä, viihdyttäviä tai asiakkaalle muulla tavoin merkityksellisiä sisältöjä. 

Haluatko osoittaa asiakkaillesi, että ymmärrät heidän tarpeensa ja ongelmansa ja pystyt tarjoamaan niihin ratkaisuja? Onko tavoitteenasi kuljettaa asiakkaitasi ostopolulla tietoisuudesta harkintaan ja ostopäätökseen asti? Haluatko yrityksesi löytyvän hauissa ja palvelevan  asiakkaita relevantin sisällön avulla, kun he etsivät toimialastasi tietoa? 

Miksi sisältömarkkinointi kannattaa?

Sisältömarkkinointi auttaa yrityksiä ja organisaatioita palvelemaan asiakkaitaan markkinoinnin keinoin. Se auttaa kuljettamaan kohderyhmiä palvelu- tai ostopolulla ja on yksi pitkäjänteisimmin yrityksen liiketoimintaa hyödyntävistä markkinointiviestinnän keinoista. 

Sisältömarkkinointi osoittaa kohderyhmälle yrityksen palveluiden tai tuotteiden hyödyt asiakkaan lähtökohdista käsin. Kyse on markkinoinnin strategisesta näkökulman muutoksesta. Siksi sisältömarkkinointiin panostaminen vaatii yritykseltä tai organisaatiolta asiakkaan tarpeiden asettamista viestinnän keskiöön myyntilähtöisyyden ja yrityksen muiden omien lähtökohtien sijaan. 

Miten sisältömarkkinointia tehdään?

Me uskomme sisältömarkkinoinnissa monikanavaisuuteen printistä videoihin ja somesisältöihin. Asiakkaasi ja tavoitteesi ratkaisevat, mitä tapoja ja kanavia kannattaa käyttää tarinankerronnassa, kommunikaatiossa ja myynnissä. Sisältömarkkinoinnin palveluitamme ovat esimerkiksi sisällön auditointi, sisältöstrategiatyö, sisällön suunnittelu, sisällöntuotanto, sisällön jakelu, mittaaminen ja ohjaus sekä automaatio.

Kubo on strateginen ja luova sisältötoimisto, ja me kubolaiset joukko intohimoisia sisältömarkkinoinnin, viestinnän, markkinoinnin, tarinankerronnan ja designin ammattilaisia. Olemme tunnettuja uusista ideoista, laadukkaasta työstä, inhimillisestä otteesta sekä tuloksellisesta viestinnästä ja brändin rakentamisesta.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja tai tavata meidät?
Soita tai meilaa Jarmolle.

Jarmo Hovinen 0500-520981

jarmo.hovinen@kubo.fi