Vieraskynä

Liikkuva grafiikka on helppo ja edullinen keino viedä yrityksen visuaalinen viestintä uudelle tasolle

Digitaalisen maailman laajentuessa kannattaa jokaisen yrityksen ja toimijan kannattaa huolehtia siitä, että tulee löydetyksi. Yksi keino siinä on liikkuvan grafiikan hyödyntäminen. Liikkuva grafiikan käyttö on lisääntynyt markkinoinnissa ja mainonnassa, ja sen avulla voi luoda päräyttäviä sisältöjä. Digitaalisessa ympäristössä liikkuvaa grafiikkaa on helppo hyödyntää, sillä se toimii niin nettisivuilla, sovelluksissa, sosiaalisessa mediassa, bannereissa kuin presentaatioissakin.

Mitä liikkuva grafiikka on?

Liikkuva grafiikka animoitua graafista suunnittelua, jossa jokin liikkuva osa. Se ei ole yhtä tarinallista, kuin perinteinen pidempi animaatio, vaan tukee ja taustoittaa tiedonvälitystä visuaalisessa muodossa. Liikkuvaa grafiikkaa ovat esimerkiksi logoanimaatiot, animoidut selitysvideot ja typografiat. Yhtä lailla elokuvan tai tv-sarjan alkutekstit, sosiaalisen median animoidut postaukset ja lyhyet silmukka-animaatiot ovat liikkuvaa grafiikkaa. Silmukalla tarkoitetaan sitä, että animaatio alkaa uudelleen samasta kohdasta kuin mihin se loppuu. Näin animaatio pyörii saumattomasti alusta loppuun, uudestaan ja uudestaan.

Liikkuvaa grafiikkaa hyödyntämällä voi korostaa yrityksen visuaalista viestintää. Parhaimmillaan se luo mieleenpainuvan kuvan brändistä ja erottaa sen massasta. Liike on myös oiva keino kiinnittää katsojan huomio. Liikkeen tai animaation ei tarvitse olla mahtipontista, sillä katseen ohjaamiseen voi riittää simppeli pienikin liike.

Miksi liikkuvan grafiikan mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää:

1. Liikkuva grafiikka auttaa kertomaan yrityksen tarinan

Tuotetta markkinoidessa liikkuvalla grafiikalla voi luoda monipuolisempaa sisältöä. Sen avulla voi esitellä vaikkapa selkeyttäviä infograafeja, jotka korostavat omia ideoita ja tuotteita tai lyhyitä giffejä avaamaan yrityksen tarinaa. Onkin tärkeää miettiä, kuinka katsojalle halutaan viestiä.

Liikkuva grafiikka tuo visuaalista lisäarvoa yrityksen brändille. Esimerkiksi animoitu logo on usein mielenkiintoisempi kuin pelkkä kuva. Logoanimaatio voi esimerkiksi antaa katsojalle lisätietoa yrityksestä tai kertoa jotain sen taustasta. Animoidun logon tarkoituksena voi myös olla herättää katsojassa positiivisia tunteita, jotka siten linkittyvät brändiin.

2. Liikegrafiikka selkeyttää monimutkaista viestiä/sanomaa

Monet asiat on helpompi ja yksinkertaisempi selittää liikegrafiikkaa hyödyntävien esimerkkien avulla, sillä liikkuva grafiikka voi auttaa katsojaa sisäistämään tietoa paremmin. Liikkuva grafiikka sopiikin erinomaisesti monimutkaisen palvelun, tuotteen tai konseptin selittämiseen. Esimerkiksi Ikean huonekalujen kasausohjeet olisi varmasti helpompi ymmärtää, jos ne olisivat mahdollista nähdä paperisten ohjeiden lisäksi myös lyhyiden animaatioiden muodossa. 

Liike voi myös rauhoittaa ja tauottaa paljon tietoa sisältäviä infograafeja vaikkapa presentaatioissa.

Esittelyvideo Googlen Education palvelun käytöstä

3. Liikkuva grafiikka voi lisätä viestin tehokkuutta

Animaatioihin ja videoihin saadaan usein tiivistettyä selkeämmin ja visuaalisemmin paljon asiaa. Esimerkiksi 15 sekunnin Instagram-tarinassa voi esitellä vaikkapa 3–5 tuotetta video muodossa, jossa tuotekuvat vaihtuvat yksi kerrallaan. Tällöin sisältö pysyy visuaalisesti selkeänä  ja ilmavana. 

Jos taas yhteen still-kuvaan laitetaan samat 3–5 tuotetta, voi asetelma olla visuaalisesti tukkoinen ja sekava. Tuotteet eivät myöskään pääse oikeuksiinsa. Ammattitaitoisesti tehty video tai animaatio tauottaa ja tahdistaa tuotteiden esittelyä ja antaa niille ansaitsemansa parrasvalon. Liikettä sisältävä mainos herättää monesti paremmin huomiota ja on mielenkiintoisempi kokonaisuus, kuin pelkkä still-kuva.

Kiinnostavan sisällön tukena äänen ja liikkeen yhdistelmä on myös loistava keino saada katsojan huomio sekä välittää monisanainen viesti lyhyessä ajassa. Videot ilman ääntä toimivat myös hyvin, mutta usein ääni on se piste iin päälle. Jos ääni on videosisällön pääosassa, kannattaa varmistaa että kaikki tärkeät yksityiskohdat tulevat esiin myös tekstien kautta.

4. Se on kustannustehokasta

Taitavan animoijan avulla pystytään luomaan pidempiäkin videoita kustannustehokkaasti. Liikkuvaa grafiikkaa sisältävien videoiden tekeminen, esimerkiksi selitysvideot tai Instagram storyt, voi olla edullisempaa, kuin esimerkiksi videokuvaukset, koska tekijöinä voi olla pienempi tiimi, jopa vain yksi henkilö. Animaatio voidaan toteuttaa myös pelkästään tietokoneella, jolloin ei tarvitse miettiä kuvauslokaatioita, näyttelijöitä tai kuvaustarvikkeita.

Animaatioilla voidaan myös joskus korvata videokuva, hyvänä esimerkkinä autokoulujen selitysvideot. Videokuvaa ei tarvita näyttämään kuinka auto vaihtaa kaistaa, vaan tilanne voidaan näyttää animaation ja tekstin avulla. Animaatioilla voidaan näyttää myös muita mahdollisia tilanteita, mitä videokameralla ei pääsisi kuvaamaan.

Animaatio ja liikkuva grafiikka eivät kuitenkaan voi korvata kaikkea videomateriaalia, mutta niitä voi ja kannattaa myös yhdistellä. Liikkuvan grafiikan lisääminen videokuvaan tuo siihen lisää visuaalisuutta. Kun videokuvaan lisätyt liikkuvat elementit noudattavat yrityksen visuaalista ilmettä, yrityksen tunnistettavuus paranee.

Liikkuvaa grafiikkaa sisältävien videoiden muokkaaminen on myös nopeaa ja helppo toteuttaa. Esimerkiksi animoidun videon pystyy kätevästi muokkaamaan erilaisiin formaatteihin, tai päivittää vaikkapa seuraavan vuoden materiaaleihin tai lisätä täysin uutta sisältöä. Koko urakkaa ei tarvitse aloittaa alusta, kunhan käytössä on tietokone, oikeat ohjelmat ja työtiedosto on tallessa.

PayPalin mainoksessa yhdistetään videokuvaa ja liikkuvaa grafiikkaa.

5. Rajojen rikkominen

2D-grafiikalla (kaksiuloitteinen digitaalinen grafiikka) pystyy luomaan melkein rajattomasti erilaista sisältöä, ja 3D-grafiikka (kolmiuloitteinen digitaalinen grafiikka) tuo vielä lisää mahdollisuuksia. Tietokoneohjelmat päivittyvät jatkuvasti ja niiden myötä lisääntyvät keinot luoda erilaisia animaatioita ja videoita. 

Sisältöideoita kannattaakin heitellä ilmoille rohkeasti ja etsiä yritykselleen oikea tapa hyödyntää liikkuvaa grafiikkaa. Kun julkaisukanava on valittu, kohderyhmä ja sen tarpeet on otettu huomioon on mahdollista luoda visuaalisesti mielenkiintoista sisältöä joka saa ihmiset pysähtymään, katsomaan tarkemmin ja ehkä myös jakamaan sitä eteenpäin. Parhaimmassa tapauksessa he myös klikkailevat tiensä esimerkiksi nettikauppaan tai verkkosivuille.

Kubon Showreel

Hyvä kumppani auttaa

Jos liikegrafiikka ei ole tuttua, ei sen parissa kannata rämpiä yksin. Kuten missä tahansa markkinoinnissa, tässäkin hyvä kumppani on erittäin tärkeä. Yhdessä hyvin suunniteltu ja toteutettu havainnollistava animaatio, tuotevideo, liikegrafiikalla höystetyt infografiikat tai presentaatiomateriaalit nousevat uudelle tasolle ja parantavat brändin ilmettä ja myös tunnistettavuutta. 

Fanny PostiKubon graafisen suunnittelun harjoittelija

Heräsikö kiinnostus hyödyntää liikkuvaa grafiikkaa? Ota yhteyttä, Kubo auttaa myös liikkuvan grafiikan parissa.