Matti Lintulahti

 
Sisältömarkkinointi on strateginen lähestymistapa, jossa keskitytään asiakkaalle merkityksellisten, arvokkaiden ja johdonmukaisten sisältöjen luomiseen ja jakamiseen, selkeästi määritellyn kohderyhmän houkuttelemiseen tai säilyttämiseen, tavoitteena tuloksellinen toiminta.

Mitä tämä tarkoittaa

 1. Markkinointistarategian muutosta: Sisältömarkkinoinnissa on kyse markkinoinnin strategisesta näkökulman muutoksesta. Se ei ole taktiikka muiden keinojen joukossa vaan näkökulman muutos päivittäisessä asiakasviestinnän ja markkinoinnin tekemisessä.
 2. Asiakaskeskeisyyttä: Sisältömarkkinoinnin fokus on asiakkaalle arvokkaan ja relevantin sisällön tuottamisessa ja jakamisessa. Tässä tärkeää ja olennaista on asiakkaan näkökulma. Asiakas yksin määrää ja päättää siitä, onko tuotettu sisältö arvokasta ja relevanttia, et siis sinä tai sinun toimistosi. Tuotetun sisällön pitää olla asiakkaan mielestä ja asiakkaalle arvokasta ja olennaista.
 3. Monikanavaista jakelua: Sisältöjen tuottaminen ei yksin riitä. Sisällöt pitää myös jakaa tavalla tai toisella. Sisältö, joka ei tavoita kohderyhmäänsä, on arvotonta. Hyvin usein yritykset tuottavat sisältöä, mutta unohtavat jakelun merkityksen. Mitään yksittäistä jakelukanavaa ja sen merkitystä ei kannata unohtaa.
 4. Hyvin johdettua: Sisältömarkkinointi on jatkuvaa johdonmukaista tekemistä. Se ei ole kampanja toisensa perään vaan systemaattisesti johdettua, seurattua, mitattua ja jatkuvasti parannettavaa tekemistä. Siinä sitoudutaan luomaan ja jakamaan asiakkaille tärkeitä sisältöjä säännöllisesti ja jatkuvasti aivan kuin tilattava media parhaimmillaan tekee.
 5. Tavoitteellista: Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on houkutella uusia asiakkaita ja sitouttaa olemassa olevia asiakkaita. Kohderyhmä pitää määritellä selkeästi. Sisältöjä ei voi tehdä yleisesti ja kaikille, vaan kohderyhmässä kannattaa määritellä hyvinkin tarkasti ostajapersoonat, lukijat, ihmiset, joille sisältöjä tehdään ja joita sisältöjen keinoin palvellaan. Tavoitteena on yritykselle kannattava tuloksellinen toiminta, jonka sisältömarkkinointi saa aikaan. Tavoitteet ja tuloksellisuus voivat olla eri asioita riippuen siitä, miten asiakkaita johdatellaan sisällöillä ostoprosessin eri vaiheissa.
 6. Mitattavaa: Tärkeintä on tavoitteiden määrittely sisältömarkkinoinnin suunnitelman luomisen yhteydessä, oikeanlainen mittaaminen ja jatkuva toiminnan parantaminen tuloksiin perustuvan analyysin ja johtamisen keinoin.

Mistä tunnistaa hyvän sisältömarkkinoinnin

 1. Palveluasenteesta: Hyvä sisältömarkkinointi auttaa yrityksen asiakkaita menestymään ja palvelee asiakkaita. Kun yritys auttaa sisältöjen avulla omia asiakkaitaan tulemaan paremmiksi ja menestymään, asiakassuhde ja yrityksen uskottavuus vahvistuvat.
 2. Keskiössä olevasta asiakasymmärryksestä: Sisältömarkkinoinnissa yritys kääntää katseensa pois omasta brändistä ja omista tuotteista. Niiden sijaan yritys keskittyy asiakkaaseen: mitkä asiat ovat asiakkaalle tärkeitä, minkä ongelmien kanssa asiakas painiskelee, mitä tietoa asiakkaalta puuttuu, ja mitkä asiat saavat asiakkaan innostumaan.
 3. Tavoitteiden mukaisesti mitattua: Sisältömarkkinointi kulkee asiakkaan mukana tarpeen heräämisestä, vaihtoehtojen tutkimisen ja etsimisen, epäröinnin ja varmistuksen kautta päätöksentekoon ja ostamiseen. Tavoitteet asetetaan ostopolun varrelle (esim. tavoittavuus, reaktiot, kontaktit, myynti, lisämyynti) ja niiden toteutumista myös seurataan asiakkaan käyttäytymisen muutosta mittaavilla, tavoitteiden mukaisilla mittareilla.

Miksi sisältömarkkinointi on yleistynyt

 1. Hyväksyttävyys: Suuri yleisö on yhä vastaanottavaisempi yritysten tuottamille sisällöille, kunhan nämä sisällöt ovat olennaisia, hyödyttäviä ja/tai viihdyttäviä. Internet on opettanut, ettei hyvän sisällöntuottajan tarvitse olla mediayhtiö.
 2. Ammattilaisuus: Kun perinteinen media kriisiytyi, hyviä journalisteja ja muita sisällöntuottajia vapautui markkinoille freelancereina irtisanomisten jälkeen. Tämä muutti tapaa tehdä yritysviestintää, sillä tekijöihin tuli markkinoijien lisäksi mukaan lukijaymmärryksen ja laadukkaan kirjoittamisen ammattilaisia.
 3. Teknologia: Teknologia on mahdollistanut, että kuka tahansa voi alkaa julkaisijaksi ja mediaksi ilman merkittäviä investointeja. Media voi olla yksi ihminen tai yritys ja suhteet yleisöön syntyvät suoraan julkaisijan ja vastaanottajan välille.

Kun haluat keskustella sisältömarkkinoinnista ja polkaista tehokkaan sisällöntuotannon käyntiin yrityksessäsi, niin ota meihin yhteyttä: Jarmo Hovinen / +358 500 520981