Iina Lievonen-Thapa

Tyhjä tila on hengähdystauko. Se selkeyttää, rytmittää, jäsentää, korostaa ja ohjaa asioiden hahmottamista. Visuaalisuudessa tyhjä tila helpottaa sisältöjen löytämistä ja ymmärtämistä.

Tyhjä tila on tavallaan näkymätöntä, vaikka se onkin visuaalisuudessa yksi tärkeimmistä asioista. Joskus suunnittelijan pulma on se, että asiaa on tyrkyllä liikaa suhteessa tilaan, jolloin tyhjän tilan määrä jää liian vähäiseksi. Visuaalisen suunnittelun ammattilainen on tyhjän tilan vartija. Hänen tehtävänään on valvoa, että tilaa on tarpeeksi ja että sitä käytetään oikeassa suhteessa.

Mitä tyhjä tila visuaalisuudessa tarkoittaa?

Tyhjä tila on elementtien välissä oleva tila. Kirjaimet ja lauseet erottuvat toisistaan pienin välein, kun taas esimerkiksi marginaalit ovat isompia välejä sivun reunassa. Ne jäsentävät pieniä välejä sisältävän tekstin yhtenäisiksi palstoiksi ja lajittelevat näin eri asioita toisistaan. Tyhjä tila ohjaa lukijaa sisällöstä toiseen ja johdattaa silmää etenemään oikeassa järjestyksessä.

Tyhjä tila ei välttämättä ole valkoista. Se on kuitenkin alue, jolle ei aseteta elementtejä – ei tekstiä, kuvia eikä painikkeita. Joskus niin sanottu vapaa tila voi houkutella: Eikö tuohon saisi vielä tämän yhden jutun? Tila voi myös pelottaa: Näyttääkö siltä, ettei meillä ole tarpeeksi sanottavaa? Tyhjää tilaa onkin osattava käyttää oikeissa kohdissa oikeina määrinä. Jos sitä käyttää väärässä paikassa liikaa, voi tosiaankin näyttää siltä, että jotain puuttuu. Tyhjä tila väärässä paikassa voi myös ohjata lukijan tai käyttäjän katsetta väärään suuntaan.

Tyhjä tila erottaa ja tehostaa

Tyhjän tilan käyttö on merkittävä osa myös brändin identiteettiä. Jotkut brändit käyttävät sitä ilmeessään enemmän kuin toiset. Esimerkiksi minimalistinen suunnittelu, jossa tyhjää tilaa on paljon, luo harkittua luksuksen tuntua. Tyhjän tilan määrällä luodaan brändille visuaalista persoonaa.  

Kun esimerkiksi roll-upin keskellä on vain yksi sana, muuttuu ympäröivä tyhjä tila aktiiviseksi sanan kannattelijaksi ja korostajaksi. Sana saa painoarvoa niin, että se varmasti korostuu ja jää mieleen. 

Tyhjää tilaa ei kannata täyttää vain siksi, että siitä on maksettu ja että tila täytyy tehokkaasti hyödyntää. Jos asiaa on liikaa liian pienessä tilassa viesti ei välttämättä välity lainkaan.

Tyhjän tilan käyttö vaatii ammattimaista sisällön suunnittelua

Sisällön huolellinen suunnittelu on äärimmäisen tärkeää ennen kuin sitä aletaan visualisoida vaikkapa lehden sivulle tai verkkoon. Laiska tai olematon suunnittelu johtaa usein siihen, että asiaa on liikaa. Tämä puolestaan voi aiheuttaa täyteen ängetyn tilan, josta sisältö on vaikeaa ja raskasta lukea tai selvittää.

Hyvin tehdyssä suunnittelussa arvotetaan ja jäsennellään sisältöjä – mitä on oikeasti tärkeää sanoa ja mitä ei. Kannattaako kaikkea sanoa juuri tässä vai voisiko osan sisällöstä kertoa jossain toisessa kanavassa? Mikä on se pääviesti, mitä halutaan sanoa? Mikä kuva palvelee parhaiten ja voisiko jonkun jättää kokonaan käyttämättä? Kaikki turha kannattaa jättää pois. Näin olennaiselle jää tilaa ja sisältö hahmottuu mutkattomasti.

Editoimalla lisää tyhjää tilaa

Tekstin editointi on elinehto sille, että tyhjää tilaa jää tarpeeksi. Kun sisältöä ei ole jäsennelty ja editoitu, se näkyy suoraan visuaalisuudessa. Liian pitkät otsikot, jaarittelevat toisteiset tekstit ja ylipäänsä sisällön jäsentelemättömyys vievät tilaa. Ulkoasusta tulee näin väistämättä sotkuinen ja ahdas. Visuaalisen alan ammattilaisen yksi parhaista kavereista onkin hyvä editoija.

Visuaalinen ja sisällöllinen suunnittelu kulkevat rinnakkain. Toinen vaikuttaa aina toiseen. Tämän vuoksi niitä ei kannata erottaa toisistaan vaan ne kannattaa tehdä tiiviisti yhdessä. Näin myös merkityksellinen tyhjä tila ulkoasussa saadaan toimimaan oikein.