Vieraskynä - Aurora Airaskorpi

”Sisältömarkkinointi on maratoni, ei spurtti”, totesi amerikkalainen Joe Pulizzi Content Marketing Forumissa Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla. Content Marketing Instituten, eli maailman tunnetuimman sisältömarkkinoinnin asiantuntijayrityksen perustanut  Pulizzi sanoi sisältömarkkinoinnin olevan tehotonta ainoastaan silloin, kun sitä yritetään tehdä perinteisen markkinoinnin keinoin. “Monet vanhat yritykset ovat niin tottuneita ajattelemaan ainoastaan kampanjoiden kautta, että he eivät pysty tekemään niitä muutoksia, joita sisältömarkkinointi vaatii. Kasvu ja asiakkaiden sitouttaminen kuitenkin tapahtuu nimenomaan sisältömarkkinoinnin keinoin.”

Yrityksen on ajateltava kuten mediatalo

Hyvän sisältömarkkinoinnin resepti noudattaa Pulizzin mukaan mediatalojen bisneslogiikkaa. “Mediatalojen arvo ei synny niiden tuottamien sisältöjen määrästä vaan sisältöjen tavoittamista yleisöistä.” Siksi Pulizzi kehottaa yrityksiä ensisijaisesti tavoittelemaan yleisöjä sen sijaan, että he julkaisisivat pelkästään valtavasti sisältöä. Hänen kokemuksensa mukaan moni yritys kuitenkin toimii päinvastoin. “Ensimmäinen asia, mitä sisältömarkkinointia harkitsevan yrityksen pitää miettiä on, haluaako se omaksua sisältömarkkinoinnin toimintatavan vai ainoastaan tuottaa sisältöjä.”

Sisältömarkkinointi tähtää asiakkaiden sitouttamiseen

Sisältömarkkinoinnin keinoilla Pulizzi tarkoittaa valintojen tekemistä. Hän kehottaa yrityksiä valitsemaan ensin yhden kohderyhmän, jolle sisältöjä aletaan tuottamaan. “Jos yrität tavoittaa kaikkia, et tavoita ketään.” Kannattaa panostaa yhteen jakelukanavaan ja laadukkaaseen sisältöön, joka houkuttelee palaamaan uudelleen. Kolmas ja tärkein asia Pulizzin mukaan on aika. “Jos sinulla on vain 6 kuukautta aikaa saada tuloksia aikaan, tee mieluummin perinteistä mainontaa. Sisältömarkkinointi vaatii minimissään 9 kuukautta onnistuakseen ja yleensä vähintään vuoden.”
Syy on Pulizzin mukaan siinä, että ihmisten sitouttaminen ja vahvan luottamuksen rakentaminen ei synny hetkessä. Siinä missä mainonnalla pyritään huutamaan kovaa ja näkyvästi, sisältömarkkinointi tähtää pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja parantaa ensisijaisesti suhteen arvoa yritykselle.
“Kampanjoiden ja sisältömarkkinoinnin tärkein ero on siinä, että kampanjat loppuvat aina jossain kohtaa, mutta sisältömarkkinointi on jatkuvaa tekemistä”, Pulizzi toteaa.
Content Marketing Forum on Kubon järjestämä seminaari, joka yhdistää brändäyksen, tarinankerronnan ja sisältömarkkinoinnin tulevaisuuden markkinoinniksi.