Elise Levanto

Usein oletetaan, että hyvät viestintä- ja kamppisideat syntyvät kuin taikaiskusta jonkun nerokkaan tiimiläisen aivojen harmaasta aineesta. Tosiasiassahan ideoiden syntyä, sitä kuuluisaa neronleimausta, edeltää perehtymis- ja kypsyttelyvaihe yhdessä tiimiläisten kanssa pohdiskellen, pallotellen ja brainstormaten.

Jos tähän ideaa edeltävään vaiheeseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota, saataisiin aikaan parempia ideoita. Idea kun on ennemminkin tekemisen lopputulos kuin sen lähtökohta. Ideoiden ilmestymistä ei siis kannata odottaa, vaan niiden tuottaminen kannattaa ottaa työn alle. Kuka tahansa tai mikä tahansa tiimi voi olla hyvä ideanikkari, jos vain ideatuotannolla on oikeat olosuhteet ja sopivaa polttoainetta.

Olosuhteet ovat yllättävän tärkeä asia ideoinnissa

Hyvissä olosuhteissa ideointi on jouhevaa ja hauskaa. Huonoissa se takkuaa ja jumittaa. 

Näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota silloin, kun tarvitset ideoita ja päätät pistää pystyyn ideointisession:

 • Valitse ideointiin rauhallinen tila, jossa ei ole häiriötekijöitä. 
 • Ota ideointiin mukaan ihmisiä jotka tuovat pöytään sopivasti erilaista ajattelua ja näkökulmia. Ideointia voi tehdä yksin, mutta jossain vaiheessa tarvitset toisten ihmisten positiivista energiaa ja palautetta. 
 • Jos mahdollista, ota ideointiin mukaan ihmisiä joiden stressitasot ovat sopivan alhaalla. Stressi lisää negatiivista ajattelua ja kyynisyyttä, jotka molemmat ovat omiaan syömään ideoinnissa tarvittavaa rentoutta ja avointa mieltä.
 • Varaa ideointisessioon erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joko digitaalisia tai perinteisiä tusseja, post-it-lappuja ja stimulusmateriaalia kuten sana- kuva- tai trendikortteja.
 • Varaaa ideoinnille oma sessio. Ideointia ei kannata tehdä kiireellä työpalaverien välissä. Nopea ideointi kahvihetken aikana voi joskus toimia hyvin oman pohdiskelun vauhdittajana ja kirkastajana, mutta jos tarkoitus on ideoida konsepti, kamppis tai ratkaisu johonkin kimuranttiin ongelmaan, sessio vaatii enemmän aikaa. 
 • Varaa session sisällä tarpeeksi aikaa myös keskustelulle ja ideoiden pallottelulle. Mikäli osallistujia on enemmän kuin kolme saatatte tarvita fasilitaattoria, joka pitää huolen session kulusta sekä sopivista menetelmistä ja työkaluista.

Melkein yhtä tärkeää kuin olosuhteet ovat ne taustalla olevat syyt, miksi ideointia tehdään. Siksi kannattaa olla valikoiva sen suhteen ketä ideointisessioon pyytää mukaan. Kutsu siis mukaan sopivasti erilaisia osallistujia, jotka kokevat session aiheen aidosti kutkuttavana ja kiinnostavana.

Ideatuotanto vaatii polttoainetta

Ideat eivät synny tyhjästä. Kaikki ideat saavat alkunsa jo olemassa olevista ajatuksista, asioista ja ilmiöistä. Yleensä, jo hyvissä ajoin ennen ideointisessiota, kannattaa osallistujille tarjota orientoivaa, oivalluttavaa, inspiroivaa ja ajatuksia herättävää materiaalia. Tämä on tärkeää, koska ideointi nimenomaan perustuu sille, miten hyvin pystytään yhdistelemään olemassa olevia asioita ja tietoa.  Se voi myös myöhemmin auttaa ideoiden rajaamisessa ja priorisoinnissa.

Ideoinnin polttoaineena toimii erilaisten asioiden ja ilmiöiden ymmärrys sekä oivalluttavat kysymykset. Polttoaineena voi käyttää esimerkiksi…

 • kohderyhmä- ja asiakasymmärrystä, joka auttaa osallistujia asettumaan asiakkaiden asemaan ja unohtamaan omat mieltymyksensä.
 • teknologian tuomia uusia mahdollisuuksia. 
 • ajankohtaisia, sekä lyhen että pitkän aikavälin, ilmiöitä ja trendejä.
 • toimialatietoutta ja liiketoimintaymmärrystä.
 • benchmarkkeja.
 • työ- ja elämänkokemusta sekä omia kiinnostuksen kohteita.
 • kysymyksiä, jotka avaavat ajattelua ja ohjaavat ideointia, mutta eivät kuitenkaan rajoita tai rajaa sitä turhan tiukasti

Säännöillä on hyvätkin puolensa

Sanotaan, että säännöt on tehty rikottaviksi, mutta ideoiden kehittelyssä kannattaa noudattaa ainakin seuraavia hyväksi havaittuja ajattelu- ja toimintamalleja.

Ideoidessa

 • Ei ole syytä harrastaa negatiivista ajattelua tai tehdä esikarsintaa. Antakaa ideoille tilaa kasvaa. Mikä tahansa pieni idea saattaa tulla osaksi mielenkiintoista isoa kokonaisuutta. Keskustelkaa ideoiden laadusta vasta sen jälkeen, kun ideointi on ohi
 • On hyvä tehdä töitä sekä yksin että ryhmässä, jotta kaikkien ideat saadaan tuotua esiin
 • Kannattaa kuunnella toisten näkemyksiä ja kysyä tarkentavia kysymyksiä, jotta niin oma kuin kaikkien sessiossa mukana olevien ajattelu laajenee
 • Suositaan keskustelua ja rakennetaan toisten ideoille. Yhdistelkää asioita ja teemoja, jotka eivät heti ensi silmäyksellä näytä sopivan yhteen
 • On hyvä tunnistaa erilaiset uskomukset, konventiot ja pinttyneet ajattelutavat. Niiden kyseenalaistaminen tai uudelleen tulkinta avaa usein ovia tuoreille ideoille ja johtaa uusille poluille
 • Ollaan ennen kaikkea uteliaita ja avoimia uusille näkökulmille. Ideoita kannattaa tutkia lisää, kokeilla ja testata. Oppimisen kautta ideat saavat mahdollisuuden jalostua ja kypsyä täyteen kukoistukseensa

Näitä vinkkejä ja ohjeita toistetaan tavalla tai toisella ihan jokaisessa ideointioppaassa, ja syystä. Ne ovat tärkeitä, mutta niiden mukaan toimiminen ei ole aina helppoa. Siksi niistä kannattaa muistuttaa ja niiden mukainen toimintatapa sopia aina uudelleen jokaisen ideointisession alussa.

Ne voi laittaa näkyville vaikkapa ideointihuoneen seinälle tai chatboardiin esimerkiksi näin: 

Ole positiivinen – kaikki ja kaikkien ideat ovat hyviä

Ole utelias – kuuntele ja kysy

Rakenna toisten ideoille – yhdistele ennakkoluulottomasti

Ideointitaitoa voi kehittää siinä missä muutakin osaamista

Ideointi on taito, joka kehittyy niin kuin mitkä tahansa muutkin taidot – harjoittelemalla. Se on joukkuelaji, jota nykymaailmassa tarvitaan koko ajan. 

Viime keväänä Kubossa tuli koronasta huolimatta tehtyä paljon ideointia välillä online ja välillä kasvotusten pienemmällä porukalla turvavälejä noudattaen. Ideoimme uusia työmenetelmiä, uusia viestinnällisiä konsepteja ja ratkaisuja, kamppiksia ja juttujen aiheita.  

Jos kaipaat sparrailua tai tukea ideointisession suunnitteluun tai fasilitointiin laita viestiä tänne meille Kuboon. Autamme mielellämme.