Markus Frey

Hyvä design on sitä, miten tuote tai palvelu on muotoiltu ja miten se toimii. Design on kilpailukeino, kyky erottautua markkinoilla ja edistää myyntiä. Design on myös kykyä herättää vastaanottajassa tunteita.
Kun puhumme designista vaarana on kuitenkin se, että siitä uhkaa tulla samanlaista sanahelinää kuin innovaatiosta tai luovuudesta. Paljon puhetta mutta vähän konkretiaa.
Tavoitteenamme on, ettei design olisi jotain, joka pakenee määritelmiä tai lipsuu käsistä kuin saippuapala. Että voisimme helpommin tunnistaa milloin kyse on hyvästä designista.
Mitä siis hyvä design on konkreettisesti? Mistä onnistunut design koostuu ja miten sen voi tunnistaa? Kokosimme tähän listan, jonka avulla tunnistat hyvän designin. Otimme avuksi Italo Calvinon (1923–1985) kirjan Kuusi muistiota seuraavalle vuosituhannelle, jossa kirjailija listaa kirjallisen työskentelynsä tärkeimmät arvot. Ei ole sattumaa, että ne sopivat kuin nenä päähän myös designista puhuttaessa.
Viisi arvoa, joiden avulla testaat ja tunnistat hyvän suunnittelun:

1. Keveys

Italo Calvinon kirjoissa ilmavilla elementeillä luodaan lukijalle keveyden tuntu. Noita viilettää taivaalla luudallaan tai antiikin sankari Perseus panee jalkoihinsa siivekkäät sandaalit käydessään taisteluun Medusaa vastaan. Designin kielelle käännettynä keveys tarkoittaa sitä helppouden tunnetta, kun tuote, viesti, palvelu tai käyttökokemus on yksiselitteisen ymmärrettävä ja helppokäyttöinen. Ostotapahtuman jälkeen asiakas tuntee keveyttä siitä, miten helposti kaikki sujui.

2. Nopeus

Calvinon tarinat saavat uskomattomia käänteitä hetkessä. Kirjassa Halkaistu varakreivi turkkilaisten tykinkuula halkaisee kreivi Medardo di Terralban keskeltä kahtia, ja vain hänen paha puolensa palaa kotiin ruveten terrorisoimaan ympäristöään. Tämä kaikki tapahtuu kirjan muutaman ensimmäisen sivun aikana. Kerronnan nopeus tekee asiasta totaalisen uskottavan.
Markkinatalouden maailmassa nopeus tarkoittaa sitä, kuinka sujuvasti asiat hoituvat ja kuinka kuinka nopeasti asiakkaan intohimo tuotettasi kohtaan syntyy.
Nopeus ei ole kilpajuoksua vaan sitä, että johdatat asiakkaasi suoraan sen sisällön pariin, jota haluat hänelle näyttää. Nopeus luo väistämättömyyden tunnun:  ”Tämä on tärkeää, siksi johdatimme sinut suoraan asian pariin.”
Nopeudella osoitat arvostusta asiakasta kohtaan. Et haaskaa hänen aikaansa.

3. Täsmällisyys

Täsmällisyyttä voidaan lähestyä sen vastakohdan, epämääräisyyden, kautta.
Jos designprosessin ajatus ja ilmaisu on jäänyt kesken, syntyy epämääräisyyttä. Epämääräisyys on laiskuutta, haluttomuutta tai kyvyttömyyttä miettiä asiat loppuun asti. Kun ajatus ei ole kirkas, höpötetään ja yritetään peittää puutteet ylimääräisen hälyn alle.
Täsmällisyys designissa edellyttää sitä, että osaamme ja uskallamme tehdä valintoja.
Italo Calvinon vinkki täsmällisyyden tavoittamiseen on aiheen rajaaminen. Hän pilkkoi kohdettaan yhä pienempiin alueisiin, kunnes jäljelle jäi vain olennainen, josta hän pystyi kertomaan täsmällisesti. Sama keino pätee designiin. Päätä mitä haluat sanoa, ja sano se mahdollisimman selkeästi.

4. Näkyvyys

Näkyvyys tarkoittaa sitä, että jokin asia suunnitellussa tuotteessa tai palvelussa kiinnittää huomion ja erottuu. Sen lisäksi näkyvyydellä viitataan myös itse suunnitteluprosessiin.
Suunnittelu on kykyä tehdä näkyväksi jotain, jota ei koskaan ole ollut olemassa. Tämä prosessi on suurimmaksi osaksi näkymätöntä. Se ,mikä lopulta nousee pintaan, on vain pieni osaa syvyykissä olevasta jäävuoresta. Kun asiakas ostaa tuotteesi tai palvelusi, hän ostaa myös kaiken sen, mitä jäi pinnan alle: suuren määrän työtä ja hylättyjä ratkaisuja.

5. Moninaisuus

Elämme verkottuneessa maailmassa, jossa olemme osa isompaa kokonaisuutta.
Brändikään ei voi pysytellä omassa kuplassaan vaan sen täytyy olla suhteessa ympäröivään todellisuuteen, joka on moninainen. Hyvin suunniteltu tuote tai palvelu viittaa maailmaan, siihen mitä on nyt, mitä on ollut ja mitä on ehkä tulevaisuudessa. Hyvän designin seurauksena syntyy jotain, joka tavoittaa ajan hengen ja on osa isompaa ajan henkeä.
Tämän myötä design pitää sisällään myös eettisen ja moraalisen vastuun. Hyvä design voi tehdä maailmasta paremman paikan, huono design voi vastaavasti vahingoittaa maailmaa.
Kuva: Lontooseen avattiin vuoden 2016 lopulla designmuseo. Kannattaa käydä katsomassa Lontoon matkalla.