Matti Lintulahti

Raportissamme Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 kysyimme sisältömarkkinointia tekeviltä suomalaisilta yrityksiltä, mitä sosiaalisen median kanavia hyödynnätte yrityksenne sisältöjen jakamisessa ja kuinka tehokkaaksi koette käyttämänne kanavat yrityksenne liiketoiminnan kannalta.
Kolme selvästi suosituinta sosiaalisen median palvelua ovat Suomessa Facebook, Youtube ja Linkedin. Twitteriä, neljänneksi suosituinta some-kanavaa, käyttää sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä 41 prosenttia.
Peräti joka viides sisältömarkkinointia tekevä yritys ei käytä sisältöjensä jakamisessa mitään sosiaalisen median kanavaa.
Maailmalla kaikkia sosiaalisen median kanavia hyödynnetään selvästi enemmän kuin Suomessa. Sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä esimerkiksi USA:ssa Linkedinä käyttää 91 prosenttia, Facebookia 81 prosenttia ja Youtubea 73 prosenttia. Suomessa vastaavat luvut ovat 50 prosenttia (Linkedin), 61 prosenttia (Facebook) ja 59 prosenttia (Youtube).

Linkedin tehokkain some-kanava

Somen tehokkuusLinkedin koetaan tehokkaimmaksi some-kanavaksi niin maailmalla kuin Suomessa. Mutta kun Suomessa neljä tehokkainta some-kanavaa ovat järjestyksessä Linkedin, Facebook, Youtube ja Twitter niin USA:ssa neljä tehokkainta some-kanavaa ovat Linkedin, Twitter, Youtube ja Slideshare. Facebook koetaan USA:ssa vasta kuudenneksi tehokkaimmaksi some-kanavaksi sisältömarkkinoinnissa.
Vähemmän Suomessa käytetyistä sosiaalisen median kanavista Slideshare koetaan tehokkaammaksi kanavaksi myös Suomessa.
Vimeo on selvästi aliarvostettu palvelu Suomessa verrattuna Youtubeen, kun esimerkiksi Iso-Britanniassa sisältömarkkinointia tekevät yritykset pitävät Youtubea ja Vimeota yhtä tehokkaina some-kanavina.
Lue lisää Sisältömarkkinoinnin trendit 2014 -selvityksemme tuloksista.
 
Kysyimme helmi-maaliskuussa 2014 miten suomalaisissa yrityksissä käytetään sisältömarkkinointia. Kyselyymme vastasi 200 yrityksen markkinointiviestinnästä päättävää ihmistä. Vastaajista 38% oli yrityksen ylimpään johtoon kuuluvia, 16% yrittäjiä, 20% päälliköitä ja 26% asiantuntijoita. Kysely tehtiin sähköpostitse ja verkossa. Kyselyä kannattaa pitää suuntaa-antavana näkemyksenä Sisältömarkkinoinnin tilasta Suomessa ja yhtenä vertailukohtana, kun miettii oman median, sisältöjen ja tarinoiden hyödyntämistä omassa liiketoiminnassa.