Matti Lintulahti

Sisältömarkkinointia tekevät yritykset ovat Suomessa selvästi havainneet, että sisältömarkkinointi on tuloksellista toimintaa, koska siihen kannattaa panostaa lisää.
Kun viime keväänä kysyimme sisältömarkkinointia tekeviltä suomalaisilta yrityksiltä, kuinka paljon sisältöjen tuotantoon aiotaan lähitulevaisuudessa panostaa, 75 prosenttia aikoi lisätä markkinointi-investointejaan sisältömarkkinointiin seuraavien 12 kuukauden aikana.
Kyselyymme vastanneista yrityksistä 28 prosenttia aikoi investoida sisältömarkkinointiin huomattavasti aikaisempaa enemmän ja 47 prosenttia hieman aikaisempaa enemmän. 21 prosenttia aikoi pitää investointinsa sisältömarkkinointiin ennallaan ja vain 3 prosenttia aikoi hieman vähentää sisältömarkkinoinnin panostuksia.
Kuinka paljon sitten markkinointibudjetista käytettiin sisältömarkkinointiin, jos investoinnin määrää noinkin voimakkaasti halutaan kasvattaa?
Sisältömarkkinoinnin osuus markkinointibudjetista vaihtelee huomattavasti, muutamasta prosentista aina sataan prosenttiin. Mediaanina 31 prosenttia markkinointibudjetista kuluu sisältöjen tuottamiseen.
24 prosenttia sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä kertoi kuluttavansa markkinointibudjetista alle 20 prosenttia sisältömarkkinointiin ja 43 prosenttia vastanneista yrityksistä käyttää yli 40 prosenttia markkinointibudjetistaan sisältömarkkinointiin.
Kun mietitetty yrityksessänne mihin kaikkeen vuoden 2015 markkinointibudjetissa kannattaa varata rahaa ja mihin investoida, kannattaa nämä selvityksemme luvut ottaa benchmarkiksi. Miten ehkä juuri teidän yrityksenne kilpailijat markkinointipanostuksensa käyttävät?
Sisältömarkkinointiin panostetaan lisää Suomessa

Lue lisää Sisältömarkkinoinnin trendit 2014 -selvityksemme tuloksista.

Kysyimme helmi-maaliskuussa 2014 miten suomalaisissa yrityksissä käytetään sisältömarkkinointia. Kyselyymme vastasi 200 yrityksen markkinointiviestinnästä päättävää ihmistä. Vastaajista 38% oli yrityksen ylimpään johtoon kuuluvia, 16% yrittäjiä, 20% päälliköitä ja 26% asiantuntijoita. Kysely tehtiin sähköpostitse ja verkossa. Kyselyä kannattaa pitää suuntaa-antavana näkemyksenä Sisältömarkkinoinnin tilasta Suomessa ja yhtenä vertailukohtana, kun miettii oman median, sisältöjen ja tarinoiden hyödyntämistä omassa liiketoiminnassa.