Matti Lintulahti

Miten suomalaisilta yrityksiltä käy sisältömarkkinointi? Tämä kysymys mielessä lähestyimme suomalaisten yritysten markkinointiviestinnästä päättäviä ihmisiä. 200 heistä vastasi kyselyymme ja kertoi miten heidän yrityksissään sisältömarkkinointia käytetään, miten he näkevät tulevaisuuden, mitkä ovat sisältömarkkinoinnin haasteet ja kuinka tehokasta sisältömarkkinointi on? Olemme koonneet tämän kyselyn tuloksista Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 -raportin, ja sen tuloksista kerromme blogissamme tässä  ja tulevissa kirjoituksissamme.
Sisältömarkkinointia käyttävien määrä 2014Mikä on sisältömarkkinoinnin tila Suomessa vuonna 2014?
Kyselymme perusteella sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen on suomalaisissa yrityksissä muita maita jäljessä. Suomessa 80 prosenttia markkinoijista hyödyntää sisältömarkkinointia. Content Marketing Instituten tekemien tutkimusten mukaan Australiassa ja Pohjois-Amerikassa 93 prosenttia yrityksistä ja Iso-Britanniassa 88 prosenttia yrityksistä hyödyntää sisältömarkkinointia. Selvästi enemmän kuin Suomessa.
Mikä on sisältömarkkinointia vielä käyttämättömien aikomus?
Kysyimme tältä ei-vastaajien joukolta ovatko he aikeissa lähteä tuottamaan sisältöjä seuraavien 12 kuukauden aikana. Yli puolet, 54 prosenttia vastaajista, jotka eivät siis vielä käytä sisältömarkkinointia, kertoi, että he ovat aikeissa lähteä hyödyntämään sisältömarkkinointia. Vain 21 prosenttia vastasi, ettei aikomusta ole.
Sisältömarkkinoinnin kasvu - uudet 2014Mikäli tämä aikomus toteutuu, Suomessa yritykset ottavat muuta maailmaa tulevan vuoden aikana kiinni sisältömarkkinoinnin käytössä. Aiomme tehdä vastaavan Sisältömarkkinoinnin trendit 2014 -kyselytutkimuksen myös ensi vuonna, jolloin on todella mielenkiintoista nähdä miten aikomuksista on tullut tekoja.
Peräti 75 prosenttia vastaajista aikoo lisätä markkinointi-investointejaan sisältömarkkinointiin
Sisältömarkkinointia käyttäviltä kysyimme, mikä heidän aikomuksensa on seuraavien 12 kuukauden aikana. Aikovatko he lisätä vai vähentää investoimista sisältöjen tuotantoon? Vastaukset osoittavat todella suurta aikomusta investoida aikaisempaa enemmän sisältömarkkinointiin. Peräti 75 prosenttia vastaajista aikoo lisätä markkinointi-investointejaan sisältömarkkinointiin. 28 prosenttia vastaajista aikoo lisätä panostuksia sisältöihin huomattavasti aikaisempaa enemmän. Vain 3 prosenttia aikoo vähentää sisältömarkkinointiin investoimista.
Vastaukset osoittavat, että sisältömarkkinointia käyttävät ovat saaneet niin paljon myönteisiä kokemuksia, että he haluavat investoida sisältöihin ja tarinankerrontaan aikaisempaa enemmän.
Kyselymme perusteella Suomi on jäljessä sisältömarkkinoinnin hyödyntämisestä, mutta aikomus kuroa muun maailman etumatkaa kiinni on suuri juuri tällä hetkellä.
 
Oletko kiinnostunut kuulemaan enemmän Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 -raportista? Ota yhteyttä: matti.lintulahti@kubo.fi
Kysyimme helmi-maaliskuussa 2014 miten suomalaisissa yrityksissä käytetään sisältömarkkinointia. Kyselyymme vastasi 200 yrityksen markkinointiviestinnästä päättävää ihmistä. Vastaajista 38% oli yrityksen ylimpään johtoon kuuluvia, 16% yrittäjiä, 20% päälliköitä ja 26% asiantuntijoita. Kysely tehtiin sähköpostitse ja verkossa. Kyselyä kannattaa pitää suuntaa-antavana näkemyksenä Sisältömarkkinoinnin tilasta Suomessa ja yhtenä vertailukohtana, kun miettii oman median, sisältöjen ja tarinoiden hyödyntämistä omassa liiketoiminnassa.