Vieraskynä - Aurora Airaskorpi

Some ei ole vielä löytänyt paikkaansa kuluttajien ostopäätösten tukena, kertoo Kubon teettämä tuore tutkimus. Vain seitsemän prosenttia vastaajista sanoo sosiaalisen median olevan erittäin tärkeässä roolissa yrityksen tuotteisiin ja palveluihin liittyvässä tiedonhaussa. Vastaavasti 29 prosenttia vastaajista sanoi, että sosiaalisen median kanavista ei ole ollut hänelle mitään hyötyä ostopäätöstä tehdessä. Tutkimuksen teki tutkimusyritys IRO Research Oy syksyllä 2015 Kubon tilauksesta. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yritysten tuottamien sisältöjen käyttöä, merkitystä ja vaikutusta kuluttajan tiedonhankinnassa ja ostopäätöksissä. Vain 20 % tutkimukseen osallistuneista naisista ja 9 % miehistä sanoi käyttävänsä yrityksen sivuja sosiaalisessa mediassa asioidessaan yritysten kanssa. 
Tutkimuksen antamalle näytölle somen vähäisestä merkityksestä ostopäätöksissä on monta luontevaa selitystä:

  1. Kuluttajat näkevät somen yhä vahvasti markkinoinnin kanavana ja lisäosana yrityksen muulle viestinnälle. Sitä ei käytetä aktiivisesti tiedon lähteenä vaan yritysten viesteille altistutaan passiivisesti, jos ollenkaan. Tämä asettaa yritysten haasteeksi sen, miten sosiaalisessa mediassa voidaan olla aidosti merkityksellisiä? Olisiko kannattavampaa keskittyä someen esimerkiksi asiakaspalvelukanavana kuin  myynnin edistäjänä? Tai valjastaa sosiaaliset mediat aivan muuhun, kohderyhmää puhuttelevaan käyttöön?
  2. Sosiaalista mediaa ei välttämättä osata erottaa muusta verkosta. Kun yhä useampi lukee myös uutisensa Facebookin kautta, rajat sosiaalisten ja muiden verkkomedioiden välillä hämärtyvät. Samoin mainosbannerit ovat mainosbannereita huolimatta siitä, näkyvätkö ne Hesarin sivupalkissa vai Facebook-feedissa. 
  3. Perinteinen mainonta on yhä tehokkain tuki ostopäätöksille. Tutkimus osoittaa, että yritysten asiakaslehdet ja tarjoukset pitävät pintansa kuluttajien suosimina asiakasviestinnän kanavina. Asiakaslehdet, kanta-asiakasjulkaisut sekä lehtimainonta ovat yhä mieluisimpia tapoja saada tietoa yritysten tuotteista ja palveluista. 
  4. Kuluttajien some-käyttäytyminen muuttuu jatkuvasti. Vuonna 2015 Instagram vaikuttaa globaalilla tasolla olevan yhä nousussa mutta vuoden päästä sen tilalla voi olla Snapchat tai jokin aivan muu. Somessa olet periaatteessa aina askeleen jäljessä. Siksi perässäjuoksemisen sijaan tärkeämpää on valita esimerkiksi vain yksi kanava ja seurata aktiivisesti sen tehokkuutta ja trendejä, ja vaihtaa väylää sitten kun homma ei enää toimi.

Youtube ja blogit kisaavat nuoren kuluttajan huomiosta

Yrityksen sosiaalisen median kanavista Facebookilla on suurin vaikutus kuluttajien ostopäätöksiin, Youtube on noussut vahvaksi kakkoseksi. Miltei viidesosa kaikista vastaajista sanoi kokeneensa Facebookin hyödyllisenä tukena ostopäätöksille. Nuorten, 18-29-vuotiaiden vastaajien keskuudessa blogit ohittavat yhä Youtuben muutamalla prosenttiyksiköllä.
Videon korostunut merkitys ostopäätösten tukena noudattaa videoiden yleistä kasvusuhdannetta. Ciscon tekemän ennusteen mukaan jopa 69 prosenttia kuluttajien online-liikenteestä tulee vuonna 2017 muodostumaan videoista. Vlogien ja tube-kanavien määrän kasvu tarkoittaa, että myös blogien seuraaminen siirtyy yhä vahvemmin Youtuben ja muiden videoalustojen varaan, jolloin myös markkinointimahdollisuuksien määrä niissä kasvaa.
Tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Kubo Oy:n toimeksiannosta lokakuussa 2015. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yritysten tuottamien sisältöjen käyttöä, merkitystä ja vaikutusta tiedon hankinnassa ja ostopäätöksissä. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18-69-vuotiaat kuluttajat valtakunnallisesti. Otoskoko oli 500 vastaajaa ja se kiintiöitiin sukupuolen, ikäryhmän ja asuinpaikan mukaan.
Haluatko tietää lisää eri kanavien ja sisältöjen merkityksestä kuluttajien ostokäyttäytymisessä? Ota yhteyttä.