Vieraskynä - Linda Mustakari

 
Vaikka sisältömarkkinoinnista on tullut luonteva osa markkinoinnin työkalupakkia, vielä lähes puolet yrityksistä kokee olevansa sisältömarkkinoinnissa vasta alussa. Tämä selviää Asiakasviestinnän ja sisältömarkkinoinnin trendit 2019 tutkimuksestamme.
Miten sitten päästä alkuvaiheesta pitemmälle? Tässä artikkelissa kerromme viisi vinkkiä, mihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota varsinkin kun on sisältömarkkinoinnin ensimmäisillä askeleilla.

Sisältömarkkinoinnin aloittava yritys, kiinnitä huomiota ainakin näihin viiteen asiaan:

Opettele tuntemaan asiakkaasi

Sisältömarkkinoinnin yksi kulmakivistä on se, että tunnet asiakkaasi. Eikä riitä, että tiedät tiettyjä demografisia faktoja asiakkaista, kuten sen ovatko he naisia vai miehiä, missä he maantieteellisesti vaikuttavat tai minkä ikäisiä he keskimäärin ovat. Sinun tulee tuntea asiakkaasi perinpohjin: selvitä, mitä he toivovat, mitä pelkäävät, mikä saa heissä aikaan tunnereaktion. Käytä siis asiakasymmärryksen kartuttamiseen hieman aikaa, ennen kuin rupeat suunnitelemaan sisältöstrategiaa, saati yksittäisiä sisältöjä.
Paras keino oppia tuntemaan, mitä asiakkaat ajattelevat, on kysyä sitä heiltä. Järjestä haastattelu, jossa kysyt heidän tarpeistaan, ongelmistaan ja päätöksentekoon vaikuttavista asioista. Voit haastatella asiakkaita itse tai palkata hommaan jonkun ulkopuolisen tahon.
Alkuun päästyänne toteuttakaa haastatteluiden lisäksi nopea kysely verkkosivustollanne ja uutiskirjeessänne. Suunnitelkaa ja toteuttakaa näiden haastatteluiden ja kartoitusten pohjalta sisältökokeiluja: asettakaa sisällöille mitattavat tavoitteet ja analysoikaa tavoitteiden toteutumisen kautta sisältöjen toimivuutta. Näin pääsette ketterästi kärryille siitä, mikä asiakasta kiinnostaa ja mikä ei.

Oma pesä ensimmäisenä kuntoon

Verkkosivusto on yrityksesi digitaalinen koti. Varmista, että sivustosi on ajan tasalla, hakukoneoptimoitu ja käyttöliittymältään sellainen, että asiakkaittesi on helppo löytää sieltä tarvitsemansa tieto ja tuottamanne inspiroivat sisällöt. Jos asiakkaat eivät löydä sisältöjenne pariin, koko sisältömarkkinointi menettää merkityksensä.
Varmista siis, että jakelukanavanne ovat kunnossa. Verkkosivusto ja uutiskirje ovat niistä tärkeimmät, sillä niiden yleisön te omistatte. Muissa medioissa omistaja on joku muu. Esimerkiksi algoritmien muuttuessa sosiaalisessa mediassa, myös sitouttamanne yleisön tavoittettavuus muuttuu.

Sisältöstrategia on kartta sisällöntuotantoon

Hyvin suunniteltu sisältöstrategia on sisältömarkkinointia käyttävän yrityksen tärkeimpiä työkaluja. Sisältöstrategia on tavoitteellinen suunnitelma. Se on jatkuva oppimisprosessi siitä, miten sisältöjen avulla vaikutetaan haluttuihin kohderyhmiin, ja miten oikeanlaisia sisältöjä tuotetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti oman yrityksen liiketoiminnan parantamiseksi. Lue tästä kirjoituksesta kuusi vinkkiä siihen, miten teet hyvän sisältöstrategian.
Pelkkä hyvin suunniteltu sisältöstrategia ei kuitenkaan yksinään riitä, jollei sisältöstrategia ole ymmärrettävästi dokumentoitu ja koko sisällöntuotantotiimille jaettu. Silloin sisältöstrategia on kuin kartta, joka unohtui kotiin reissuun lähtiessä.

Sisällöntuotannon toteuttamisen organisointi

Sisältömarkkinointiin lähteminen on yritykseltä strateginen liike, joka vaatii markkinointiviestinnän uudenlaista organisointia. Kuluttajia ja ostopäättäjiä kiinnostavien, hyödyttävien ja koukuttavien sisältöjen suunnittelu, tuottaminen ja tekeminen vaativat uudenlaisia taitoja markkinointiviestinnän organisaatioon.
Tapoja toteuttaa sisältömarkkinointia on yhtä monta, kuin sisältömarkkinointia tekeviä yrityksiä, mutta tässä kolme esimerkkiä miten sisällöntuotannon voi yrityksessä organisoida:

  1. Strateginen kumppani: nopein tapa käynnistää sisältömarkkinointi on valita sisältömarkkinointiin erikoistunut kumppani. Ota heidät strategiseksi markkinointiviestinnän partneriksi jo suunnitellessanne sisältöstrategiaanne. Kumppanin kautta yritys löytää oikeanlaista osaamista niin sisältömarkkinoinnin suunnitteluun, mittaamiseen ja ohjaamiseen, kuin itse sisältöjen tuotantoon.
  2. Suunnittelu itsellä, tuotanto alihankkijoilta: toinen vaativampi tapa organisoida sisältömarkkinoinnin tuotanto, on hankkia sisältömarkkinoinnin strateginen osaaminen, suunnittelu ja ohjaaminen yrityksen markkinointiviestintään. Tällöin yritys pitää sisällään sisältömarkkinoinnin suunnittelun ja ohjaamisen, tuottaa liiketoimintaa tukevien sisältöjen briiffit ja tilaa sisällöt haluamassaan laajuudessa sisältöjä tuottavilta toimistoilta. Ne toimivat kumppanuuden sijaan alihankkijoina yritykselle.
  3. Oma tuotantoyksikkö ja freelancerit: kolmas tapa organisoida sisältömarkkinoinnin tekeminen on perustaa yritykseen sisältöyksikkö, joka  suunnittelee, ohjaa, käsikirjoittaa ja tuottaa kaiken yrityksen sisältömarkkinoinnin. Sisällöt ostetaan silloin yksittäiltä freelancereilta.Tämä tapa vastaa median toimintamallia ja on kaikkein työläin ja eniten vakinaisia resursseja vaativa tapa organisoida sisältömarkkinoinnin tekeminen. Onnistuessaan se on  todennäköisesti myös kustannustehokkain tapa tehdä sisältömarkkinointia.

Tavoitteiden ja mittarien asettaminen

Sisältömarkkinointiin kuuluu olennaisena osana mittaaminen. Jos et mittaa sisältöjesi toimivuutta, miten voisit analysoida, ovatko sisällöt olleet asiakkaittesi mielestä relevantteja ja kiinnostavia? Mittaaminen on avain sisältömarkkinoinnissa kehittymiseen. Sisältömarkkinointia aloittavalle yritykselle on tärkeintä palkata mittareita ymmärtävä ihminen, jollei sellaista jo talon sisältä löydy. Lue lisää siitä miten onnistut sisältömarkkinoinnin mittaamisessa.
Haluatko että tulemme yritykseesi kertomaan Asiakasviestinnän ja sisältömarkkinoinnin trendit tutkimuksesta? Tilaa meidät luoksesi: jarmo.hovinen@kubo.fi tai +358 500 520981
IROResearch Oy toteutti Kubon toimeksiannosta Asiakasviestinnän ja sisältömarkkinoinnin trendit 2019 tutkimuksen aineiston keruun huhti-kesäkuussa 2018. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakasviestinnän ja sisältömarkkinoinnin toteuttamista, mielipiteitä sisältömarkkinoinnistasekä kokemuksia sisältömarkkinoinnin keinoista ja tehokkuudesta. Kohderyhmänä oli yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden markkinointi- ja viestintäpäättäjät. Tutkimuksen vastaajamäärä kokonaisuudessaan oli 183. Tutkimuksen mukaan yrityksistä 17 prosenttia on sisältömarkkinoinnin kehittyneessä vaiheessa (11 % vuotta aiemmin), kasvuvaiheessa 32 prosenttia (23 %) ja alkuvaiheessa 46 prosenttia (57 %).