Kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin keskittyneelle M2-Kodeille luotiin M2-asukaslehti vuonna 2017.

Lähtökohta

Uudelle ARA-vuokrakoteja tarjoavalle M2-Kodit Oy:lle tarvittiin asukaslehti. Lehden tavoitteena oli jakaa asukkaille tietoa asumisesta M2-Kodeissa, kehittää asukkaiden välistä yhteisöllisyyttä sekä rakentaa M2-Kodeista houkutteleva brändi vuokra-asuntoa etsivien joukossa.

Asukasmedian luomisen vaiheet

M2-Kotien lehti konseptoitiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa seuraavan prosessin mukaisesti.

1

Asukasmedialle laadittiin tavoitteet ja mittarit

2

Kohderyhmäymmärrys, mallilukijat sekä sisältömissio ohjasivat median konseptointia

3

Medialle luotiin identiteetti: arvot, visuaalisuus, äänensävy ja tapa toimia

4

Lehdelle ideoitiin ja suunniteltiin sisältötyypit, rakenne ja visuaalinen ilme

5

Lopuksi määriteltiin asukaslehden sisällöntuotannon prosessi

Asumisen palsta on konseptoitu niin, että yksittäiset kuvitukset teksteineen voi nostaa sellaisenaan sosiaalisen median kanaviin.

Median jatkuva kehittäminen

M2-lehden sisällöntuotanto on rullaava prosessi, jota rytmittävät yhteiset suunnittelupalaverit asiakkaan kanssa. Siitä huolimatta, että lehden konsepti on vahva, toimiva ja palkittu, lehteä kehitetään jatkuvasti, jotta se tavoittaa lukijansa ja pysyy ajankohtaisena. Lehden sisältöjä ja juttupaikkoja on kehitetty siten, että niiden hyödyntäminen M2-Kotien sosiaalisessa mediassa olisi entistä helpompaa. Kehittämisessä hyödynnetään lukijapalautteita sekä lehden tunnistettavaa visuaalista ilmettä muun muassa uusilla lukijoita aktivoivilla sisällöillä.

Tulokset

Median toimiva konsepti ja jatkuva kehittäminen on myös tuonut tulosta: Asukaslehti M2 sai vuonna 2018 kunniamaininnat kansainvälisessä Folio Awards -kilpailussa parhaan ulkoasun ja parhaan kannen sarjoissa.

Lehti on saanut todella paljon positiivista palautetta varsinkin raikkaasta ja erottuvasta ulkoasustaan. Mielestämme ulkoasu kuvastaakin juuri sitä, mitä M2-Kotien brändi on: värikäs ja elämäniloinen.

Y-Säätiön viestintäpäällikkö Laura Penttilä

Asiakas & toimiala

M2-Kodit on kohtuuhintaiseen asumiseen keskittynyt yhtiö, jolla on vuokra-asuntoja jo yli 11 000 eri puolilla Suomea 30 paikkakunnalla. M2-Kodeilla ollaan sitä mieltä, että koti on enemmän kuin vain asunto, eivätkä kaikki rahat eivät saa mennä asumiseen. Elämästä pitää saada nauttia. M2-Kotien tavoite on tarjota vuokrakoteja, joihin asukkailla on varaa.  M2-Kodit on Y-Säätiö-konsernin kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon, ARA-vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö.