M2 kodit

Kubo loi Y-Säätiön M2-Kodeille täysin uuden asiakasmedian konseptin, joka pitää sisällään monimuotoisia sisältökokonaisuuksia niin lehdessä kuin verkossakin. Kubo vastaa M2-Kotien sisällöntuotannosta monikanavaisesti. M2 on asiakaslehti, joka postitetaan kaikkiin M2-Kotien asuntoihin.

m2kodit.fi

ysaatio.fi