Kuntien Tiera on kuntakentän toiminnan uudistaja, joka rakentaa ICT-palveluita ja digiratkaisuja kunnille ja kuntalaisille sujuvamman arjen tueksi.

Tieran brändiuudistus oli kattava prosessi, jossa haluttiin ravistella pölyt niin brändin ytimestä kuin yritysidentiteetistäkin. Työpajoissa Kuntien Tieran ominaisuudet, arvot, persoona, äänensävy ja ydinviestit kiteytettiin ja niiden pohjalta luotiin Tieralle uusi visuaalinen ilme. Brändityön eri osa-alueet koostettiin yritysidentiteetiksi ja design-systeemiksi, joka pitää sisällään emobrändin lisäksi alabrändien visuaaliseen ilmeen elementit. Uusi yritysidentiteetti mahdollistaa tuote- ja palvelubrändien luomisen saman visuaalisen ilmeen alle ja tekee brändin kehittämisestä joustavaa ja helppoa.

Aloitimme yhteistyön Kubon kanssa brändistrategian määrittelyllä muutama vuosi sitten ja se loi tiiviille yhteistyöllemme erinomaisen pohjan. Strategiasta johdettiin myös uusi ilmeemme, joka puhuttelee ja erottuu edelleen. Arvostan kumppania, joka osaa katsoa oikeassa kohtaa laatikon ulkopuolelta, mutta tuntee myös meidät niin hyvin, että tietää mikä on meille ominaista. Kubon tiimiin ja työnjälkeen voi aina luottaa. Brändimme ydinviestit elävät edelleen vahvoina ja ovat tukeneet meidän kasvutarinaamme, ja ilmeemme kuvastaa sitä ja tavoitteitamme erittäin hyvin. Erityisesti tänä vuonna visuaalinen ilmeemme on lähtenyt elämään lukuisissa eri sovelluksissa ja päivitettynä kuvamaailmana. On hienoa voida luottaa siihen, että kaikki kertovat samaa Tiera-tarinaa.

Sanna Virtanen, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Lorem ipsum dolor sit amet