Jätkäsaari Mobility Lab on Helsingin kaupungin testialusta älykkään liikenteen kehitysprojekteille. Projektille haettin visuaalisen ilmeen ja verkkosivuston toteuttajaa avoimella tarjouspyynnöllä alkukesästä 2019. Sekä budjetti että aikataulu olivat tiukat.

Strategia

Projektin rajallinen budjetti ja aikataulu huomioon ottaen sivuston rakenne ja tekniset ominaisuudet oli pidettävä minimissä. Myös helppo päivitettävyys rajatuilla resursseilla oli lähtökohta. Ilmeestä kokeiltiin muutamaa erilaista linjaa, jotka viestisivät jo itsessään älyliikenteestä aiheena. Lopulta tehtiin kuitenkin asiakkaan puolelta päätös, että ilmeen pitää olla vahvasti yhteensopiva kaupungin uuden ilmeen kanssa. Myöskään kuva- tai videotuotantoon ei ollut mahdollisuutta, joten projektia alettiin rakentamaan varsin rajallisilla palikoilla.

Saavutettavuus oli suunnittelussa alusta alkaen itsestäänselvyys.

Liike on luonnollisesti älyliikenteen ytimessä, ja se ilmentyy animaatioissa, jotka ovat olennainen osa ilmettä. Animaatioiden kertoma tarina on kehitystarina geometrisesti yksinkertaisesta muodosta täydelliseen ympyrään, joka kuvastaa liikettä. Animaatioita käytetään sekä hero-elementtinä että ikoneissa ja osioiden väleissä.

Jätkänsaari Mobility Lab animoitu logo
Animoitu “logo”, joka kuvastaa kehitystä kolmiosta täydelliseen ympyrään – liikkeeseen.

Helsingin kaupungin uuden ilmeen laajasta väripaletista valittiin rajallisempi paletti, joka tuotiin ilmeen peruspilariksi. Kuvien käytöstä yleisinä elementteinä luovuttiin. Tilalla on isot väripinnat. Värit kiinnittävät ilmeen osaksi kaupungin ilmettä, mutta rohkeampi käyttötapa saa ilmeen erottumaan omakseen.

Jätkänsaari Mobility Lab -sivusto

Logo on suoraan sukua Helsingin kaupungin logolle. Ne toimivat myös saumattomasti yhdessä. Kirjasimena käytetään myös Helsinki Groteskia.

Verkkosivuston toteutus pienellä budjetilla

Jätkäsaari Mobility Lab -sivusto toteutettiin WordPress-alustalle ja toteuttajaksi valikoitui Pixels Helsinki Oy.

Mobility Labin sivusto suunniteltiin mobiilikäyttö edellä

Sivusto ei sisällä juurikaan teknisiä erityisominaisuuksia. Keskeisen roolin takia alun perin After Effectsillä toteutetut animaatiot toteutettiin SVG-animatioina, AirBnB:n kehittämällä Bodymovin’ / Lottie -tekniikalla. Näin niihin saatin tarvittava ekspressiivisyys.

Tulokset

Sivusto on täyttänyt tavoitteensa odotetusti. Kävijämäärät ovat heijastaneet Jätkäsaari Mobility Lab:in saaman julkisuutta, koska aktiiviseen promotioon ei olla satsattu. Ensi-sijainen kohderyhmä (yhteistyöyritykset) on löytänyt sivuston hyvin. Se toimii hyvänä perustietopakettina Helsingin älyliikeenteen visiosta ja käynnissä olevista projekteista. Yritykset hakevat mukaan ensisijaisesti “Participate”-sivun lomakkeen kautta. Sivusto toimii aktiivisena alustana toiminnassa ja on helpottanut ja vauhdittanut toimintaa.

3K

Vuoden aikana sivustolla on vieraillut lähes 3000 kävijää.

3m

Sessio sivustolla kestää keskimäärin yli kolme minuuttia.

Jätkäsaari Mobility Lab on Helsingin kaupungin elinkeino-osaston koordinoima hanke. Helsingin innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen koordinaatiokumppanina toimii Forum Virium Helsinki. Lisäksi hankkeeseen kuuluu sekä suoraan että yhteistyön ja muiden hankekokonaisuuksien kautta joukko yrityksiä, tutkimustahoja sekä useita kaupunkitoimijoita (mm. kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin Satama, HSL, HKL, Helsinki Business Hub, Metropolia, Aalto-yliopisto ja FCAI-verkosto).