Governia

Ongelma: Avoimuus ja läpinäkyvyys puuttuivat. Ilme oli vanhentunut. Aiemmat verkkosivut eivät palvelleet haluttuja sidosryhmiä. Ei vastannut valtio-omisteisen yhtiön vaatimuksia.

Ratkaisu: Uusi yritysilme ja logo. Johdon valokuvat. Uusi verkkosivusto, jossa yrityksen toiminnnasta kerrotaan läpinäkyvästi. Viestintäsuunnitelma ja sen toteuttaminen kuukausittaisena palveluna.

Tulos: Johdonmukainen ja ajankohtainen viestintä sidosryhmille vahvistanut oikeaa mielikuvaa Governiasta.