Kubo suunnitteli kuvalinjan Fennopromon brändille ja brändin alla toteutettaville hankkeille.

Kuvalinjan mukaisiin brändi- ja hankekuviin haettiin tunnelmaa, joka kertoisi Fennopromon intohimoisesta, ennakkoluulottomasta ja ammattitaitoisesta otteesta suomalaisen elintarvikealan vientiin.

Kuvien toteutuksessa pyrittiin väljyyteen ja ilmavuuteen sekä yllätykselliseen ja mielenkiintoiseen lopputulokseen, joka poikkeaa perinteisen ruokakuvauksen konventioista. Erityistä huomiota kiinnitettiin raaka-aineisiin, väreihin ja valaistukseen, joiden avulla luodaan vahva omintakeinen mielikuva Fennopromon brändistä.

Fennopromo brändikuva marjat
Fennopromo brändikuva kala
Fennopromo brändikuva vihreä
Fennopromo brändikuva design
Fennopromo brändikuva lasi
Fennopromo brändikuva kylmä
Fennopromo brändikuva liha

Fennopromo auttaa suomalaisia elintarvikealan yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä sekä toteuttaa ajankohtaisia projekteja ala kehittämiseksi. Lisäksi heiltä saa räätälöityjä henkilöstöratkaisuja elintarvikeviennin tarpeisiin. 

Kuvaaja: Sami Piskonen
Stylisti: Juuli Hakkarainen