Kubo suunnitteli ja toteutti vuorovaikutusta edistävän visuaalisen ilmeen ja monipuolisesti tietoa välittävän verkkosivuston strategisesti tärkeälle WELGO-tutkimushankeelle.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama WELGO-tutkimushanke kehittää kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuuden kriiseissä korona-ajan opetusten pohjalta. Hankkeen tutkimus- ja vuorovaikutusmenetelmät tuovat yhteen ministeriöitä, poliittisia päätöksentekijöitä, kansallisia ja alueellisia viranomaisia, terveydenhuollon organisaatioita, ammattijärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä.

WELGO-hankkeen ilmeen ja verkkosivuston suunnittelun lähtökohtana käytettiinkin tutkimushankkeen kannalta olellista organisaatioiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Verkkosivustosta suunniteltiin helposti ylläpidettävä ja tietoa monipuolisesti välittävä.

Visuaalisen suunnittelun pääteemaksi valittiin pisteiden ja ohuiden viivojen muodostamat kaaviot, orgaaniset rihmastot, jotka kuvastavat sekä pandemien leviämistä että tukimusprojektin luonnetta, yhteistyötä ja tiedon keräämistä ja koostamista useista eri organisaatiosta.

Pisteiden ja viivojen yhteisteemaa toimi erillisinä kuvituksina, kuvien kanssa, infograafien tyylinä sekä esimerkiksi animoituina, tekstiblokkien välieissä.

Teksityypiksi valikoitui Space Grotesk. Google-fontin valinta oli perusteltu, koska fontin pitää olla laajan käyttäjäkunnan käytössä eri organisaatioissa. Fontissa on sopiva futuristinen vire, mutta on samalla hyvin luettava ja taloudellinen.
Liukuvärit ovat keskeisessä roolissa, sekä verkossa, että esityksissä. Päävärin rinnalle määriteltiin nippu muita liukuvärejä.
Verkkosivustosta suunniteltiin helposti käytettävä ja ylläpidettävä, aktiivisesti päivittyvä ja monipuolisesti tietoa välittävä.

WELGO

WELGO-tutkimushanke kehittää kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuuden kriiseissä korona-ajan opetusten pohjalta.