Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty muutti nimensä Ammattiliitto Jytyksi ja halusi nimen vaihdon yhteydessä raikastaa myös visuaalisen ilmeensä. Ensisijaisena toiveena oli luoda liitolle uudet raikkaat brändikuvat, uudistaa brändivärit sekä tarve uuden nimen mukaiselle logon kirjoitusasulle. Erinomaista palautetta saaneen brändiuudistuksen jälkeen kirkastettiin myös ammattiliiton viestintästrategia sekä sosiaalisen median toimintatavat.

Strategia

Brändiuudistuksen tavoitteena oli viestiä uudella ilmeellä modernista, moniammatillisesta sekä myös nuoria puhuttelevasta ammattiliitosta. Brändin ja visuaalisen ilmeen uudistus käynnistettiin liiton arvojen pohjalta, strategiaan, visioon ja missioon perustuen.

Kubon fasilitoimissa etätyöpajoissa Jytylle luotiin lupaus ja ydinviestit, joka kiteyttävät, miksi liitto on olemassa ja mitä se tarjoaa jäsenilleen. Työpajatyöskentelyn avulla määriteltiin myös pohja uuden raikkaan brändi-identiteetin rakentamiselle luomalla Jytylle brändipersoona ja linjaamalla yhdessä päälinjat visuaaliselle ilmeelle.

Brändiuudistuksen toteutus

Jytyn uudesta visuaalisesta ilmeestä luotiin yhtenäinen ja helposti tunnistettava kokonaisuus, joka pitää sisällään logon useine erilaisine versioineen, uudet brändivärit, typografian, kuvamaailman ja sekä muut graafiset elementit. Visuaalinen ilme dokumentoitiin Jytylle toteutettuun brändiohjeistoon.

Jytyn väreinä ovat jatkossa vihreän sävyt sammal, havu ja minttu, jotka symboloivat kasvua ja elinvoimaisuutta. Greippi puolestaan tuo ilmeeseen ripauksen keltaista, energisyyden ja aktiivisuuden väriä.

Lisäksi Jytylle luotiin yli sata viestinnän käyttöön tulevaa piirrosikonia sekä kuvattiin uuden ilmeen mukaiset brändikuvat, joita on sittemmin hyödynnetty niin someanimaatioiden kuin toimialaesitteiden tuotannoissa.

Brändityön aikana selkeytyneet Jytyn erottautumistekijät, kohderyhmien tarpeet, ydinviestit ja haluttu brändimielikuva kiteytyivät Kubon käsissä myös Ammattiliitto Jytyn uudeksi sloganiksi Sillä sinun työsi on tärkeä

Jyty roll-upit
Jyty käyntikortti
Jyty esite

Brändin visuaalisen ilmeen uudistuksen tulokset

Uusi ilme julkaistiin Jytyn liittovaltuuston järjestäytymiskokouksen yhteydessä marraskuussa 2020. Paras kiitos yhteistyöstä on ollut jytyläisiltä ja jäsenistöltä saatu tyytyväinen palaute siitä, että luotu ilme ja slogan tuntuu omalta ja toimii halutulla tavalla viestintätiimin ja jäsenten käytössä. Ammattiliitto Jytyn ja Kubon yhteistyö on jatkunut sittemmin sekä viestintästrategian kirkastuksella, somen toimintamallien ja konseptien luomisella että digitaalisen jäsenhankinnan toimintamallin luomisella.

Yhteistyö sujui aina ammattitaitoisesti, ja tehtävänä oli isoja päätöksiä. Kubolaisten innostus tarttui ja saimme uuden kumppanuuden myötä itsekin intoa tehdä asioita uudella tavalla. Brändiuudistuksesta saamamme palaute oli erittäin hyvää. Täysi kymppi Kubolle.

Ammattiliitto Jytyn viestintäjohtaja Kari Hietamäki