Iina Lievonen-Thapa

 
Harva yritys voi toimia käyttämättä ja julkaisematta ainuttakaan valokuvaa. Kuvat luovat mielikuvan yrityksestä ja rakentavat parhaimmillaan yritykselle hengen sekä tekevät yrityksestä kiinnostavan ja ainutlaatuisen. Kuvien avulla voidaan jättää visuaalinen muistijälki, kertoa toiminnasta ja luoda tunneside yritykseen.
Erityyppisillä kuvilla on tarkoituksensa. Sisältöjä tehdessä on punnittava, minkä tyyppinen kuva toimii sekä miten, miksi ja missä kuvaa käytetään. Kuvan tarkoituksena voi olla esimerkiksi rakentaa brändiä, luoda tunnelmaa, tuoda henkilö esiin, havainnollistaa tai olla niin sanottu muistiinpano. Joskus laadultaan huonompikin kuva voi toimia, jos se ajaa asiansa ja esiintyy oikeassa kontekstissa niin, ettei se vähennä mielikuvaa yrityksen laadusta.
Kuvien konseptointi ja kuvankäytön kokonaisuuden hallinta auttavat sisällöntuotannossa. Jos kokonaisuus ei ole hallinnassa tai erilaisia konsepteja ei ole luotu, voi kuvamaailma olla sekalainen. Sekava kuvamassa voi vaikuttaa ihmisten mielikuvaan yrityksestä ja ylipäänsä siihen, jääkö yritys mieleen lainkaan.
Kun kuvamaailma on mietittyä, tiedetään tilanteet, jotka vaativat tunnistettavaa visuaalista kuvalinjaa ja joissa esimerkiksi nopeasti otetut, huonompilaatuisetkin räpsäisyt toimivat. Usein sisältömarkkinoinnin sisällöissä yhdistyvät yrityksen itsensä tuottamat kuvat ja kuvapankkikuvat.

Itsetuotetuilla kuvilla ainutlaatuisuutta

Yrityksen itsensä tuottamien kuvien etu on se, että ne eivät voi olla ilman lupaa kenenkään muun käytössä. Ne kannattaa tuottaa yhdessä kuva-ammattilaisten kanssa, jotta kuvista saadaan laadukkaat ja tasoa voidaan pitää yllä. Tällaisia kuvia ovat monesti henkilöjuttujen kuvat, havainnollistavat kuvat tilanteista tai paikoista sekä esimerkiksi studiossa otetut brändiä rakentavat kuvat.
Tuottamalla itse kuvat, voidaan…
…luoda tunnistettava kuvamaailma. Kun kuvat suunnitellaan itse, saadaan juuri sellaisia kuvia kuin halutaan. Tyyli, aihe, valotus ja värimaailma voidaan halutessa toistaa kauttaaltaan jokaisessa kuvassa. Näin kuvat ovat tyylillisesti yhtenäisiä ja tunnistettavia. Jopa kontekstistakin irrallinen yksittäinen kuva voi olla tunnistettava niin, että tiedämme, mistä yrityksestä on kyse.
Omien kuvien tuottaminen vaatii selkeän ymmärryksen siitä, millainen viesti ja ääni halutaan yrityksestä ulospäin välittää. Miten ääni näkyy kuvissa ja eri kanavissa? Onko ääni esimerkiksi asiallinen, tyylikäs, vitsikäs, edelläkävijä tai havainnoija?
…luoda erottuvia sisältökonsepteja. Itsetuotetut kuvat mahdollistavat toistuvat sisältökonseptit kuten kuvasarjat. Voidaan käyttää luovuutta ja toteuttaa ideoita, joita kuvapankista ei välttämättä löydy.
…tehdä yrityksestä avoimempi. Kuvilla voidaan avata yrityksen toimintaa ja tehdä siitä läpinäkyvämpää. Kertomalla kuvilla omasta toiminnasta tai vaikka arvomaailmasta,  ihmiset voivat tutustua yritykseen paremmin, ehkä tuntea sen omakseen ja kiinnostua enemmän. Avoimuus voi auttaa siihen, että yritystä on helpompi lähestyä.

Kuvapankkikuvan valintaan tarkkaavaisuutta

Kun sisällöntuotantoa tehdään suurella volyymilla, kuvapankkikuvien käyttö helpottaa ja nopeuttaa tekemistä. Kuvien tuottaminen itse vaatii enemmän suunnittelua ja järjestelyä, kun taas kuvapankkikuva on helppo ladata koneelle hetkessä.
Kuvapankissa on laaja valikoima kuvia. Kuvia vertailla helposti ja miettiä, mikä  sopii parhaiten omaan käyttöön. Kuvapankki antaa myös sattumalle sijaa. Joskus saattaa törmätä ideaan, joka ei olisi tullut mieleen ennen kuvan näkemistä. Joskus koko jutun tai jopa kampanjan idea voi lähteä hienosta kuvapankista löydetystä kuvasta. Kuvapankki on tarpeellinen silloin, kun halutaan saada kuva paikoista, hetkistä tai vaikka harvinaisista eläimistä, joista ei itse pystytä tuottamaan kuvaa.
Kuvapankkikuvan käytössä kannattaa kuitenkin olla tarkkana, koska…
… kuva voi antaa väärän kuvan yrityksestäsi. Kuvan valinta kuvapankista vaatii taitoa. On tärkeää tietää, minkä tyylinen kuva on tarkoitukseen sopiva. Se ei saa antaa  väärää mielikuvaa. Joskus kuvapankkikuva voi olla liian kliseinen, siloiteltu ja epäaito. Tällainen kuva on luotaantyöntävä ja pahimmillaan antaa yrityksestä epäluotettavan vaikutelman – etenkin, jos kaikki käytetyt kuvat ovat sellaisia.
… kuva voi olla käytössä jo monella muullakin. Kuvapankkikuvan käytön ongelma on se, ettei kuva ole käytössä ainoastaan sinulla. Voi olla vaivaannuttavaa nähdä sama kuva jonkun toisen yrityksen käytössä tai vaikka esimerkiksi aivan toisessa merkityksessä.
… kuvat eivät välttämättä jätä muistijälkeä yrityksestäsi. Samojen kuvien käytön myötä yritysten ulospäin antamat viestit ja äänet samankaltaistuvat. Ne eivät välttämättä jätä enää erityistä muistijälkeä. Tällöin voi olla vaikea erottua muista.
Rakenna kuvien käyttöön selkeät raamit. Mieti, milloin, millaista ja missä mitäkin kuvaa käytetään. Jos tarvitset apua kuvien suunnittelussa, kuvamateriaalin konseptoinnissa tai vaikka kuvauspäivän järjestelyissä, niin ota yhteyttä ja lisää inspiraatiota saat uutiskirjeestämme!